Fråga om en utrednings delbetänkande blivit lag än

FRÅGA
Hej! Den här lagen https://lagen.nu/sou/2019:2 med specifik hänvisning till Ny bortre tidsgräns för sjukpenning.Kan ni svara på om den delen har beslutats/röstats igenom redan, alternativt när den ska beslutas om, och när den i så fall tidigast börjar att gälla? Tack från en som är rädd för stupstocken vid långvarig cancersjukdom
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Dokumentet du hänvisar till i din fråga är ett delbetänkande som lämnats av en särskild utredare inom ramen för ett arbete som syftar till att ge förslag på hur sjukförsäkringen kan ändras för att bli mer ändamålsenlig och rättssäker. Ursprungligen skulle den utredaren ge sin slutredovisning den 15 oktober 2019, regeringen har dock förlängt utredningstiden och nu är tanken att slutbetänkandet ska komma senast 31 januari 2020.

Den här typen av utredningar utgör inte självständiga lagförslag. Det ska alltså inte röstas efter den 31 januari 2020 om huruvida den ska börja gälla eller inte. Utredningens innehåll kommer däremot att övervägas av regeringen och beroende på hur den väljer att gå fram i frågan så kan utredningen komma att ligga till grund för en eventuell proposition från regeringen med förslag på lagändringar. Först om riksdagen röstar ja till en sådan proposition från regeringen så kommer det att börja gälla som lag. Det är inte alla utredningar som leder till att regeringen kommer med en proposition till riksdagen, och även om det blir proposition så är det inte heller alla förslag i en utredning som kommer med i propositionen.

För att besvara dina frågor så har det inte beslutats om huruvida utredningens förslag ska bli lag än. Det är inte säkert att det ens kommer att komma ett lagförslag med sådant innehåll, men om det gör det så lär det inte ske förrän tidigast sent under nästa år. Om det förslaget i sin tur röstas igenom så kommer det dröja ytterligare lite tid innan det faktiskt börjar gälla.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (674)
2020-03-30 Tolkning av begrepp
2020-03-29 Kan min kusin bli storasyster till min son?
2020-03-29 Vad krävs för att få rätt till bistånd i form av hemtjänst?
2020-03-29 Kan enskilda medborgare förändra lagar?

Alla besvarade frågor (78701)