Fråga om en morförälders umgängesrätt + arv från morförälder

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min exman har nu psykiskt misshandlat mig så länge och tagit ifrån mig livslusten, så jag börjar överväga att ta mitt liv. Känns som den enda utvägen för att mina barn ska få lugn och ro. Vi har barn ihop. Relationen mellan min pappa och exman har också blivit infekterad på grund av allt detta. Jag är min pappas enda barn och mina barn är hans enda barnbarn, och de betyder mycket för honom. Jag är dock rädd att om jag dör så ser mitt ex till att han inte får träffa sina barnbarn, som straff. Min pappa äger en gård (mitt och barnens uppväxthem) som sedan skulle tillfalla mig och sedan mina barn. Hur kan jag påverka att det ändå kommer bli så, att barnen får gården? Jag har skrivit testamente att den tillfaller mina barn som enskild egendom om jag dör, men hur blir det när min pappa fortfarande äger gården och jag dör? Hur kan jag påverka så att barnen får träffa sin morfar? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag besvarar dina frågor vill jag först och främst uttrycka min sorg och medkänsla för din situation. Du behöver dock veta att du inte är ensam och att det finns hjälp att få. Jag har full respekt för att ta ditt liv kan kännas som enda utvägen för att dina barn ska få lugn och ro men det stämmer inte. Saker och ting förändras alltid över tid och i ditt fall kommer det bara förändras till det bättre. För att saker ska kunna förbättras behöver du dock va mycket modig och söka hjälp. Det kommer vara tufft men jag lovar dig att du klarar av det. Här kommer ett gäng länkar till olika nummer du kan ringa och få hjälp. Vissa av hemsidorna erbjuder också chatt om du känner dig mer bekväm med det.

Mind- självmordslinjen tel nr 90101

Kvinnofridslinjen tel nr 020505050

Unizon- samlingssida för kvinnojourer över hela landet.

1177- Vårdguiden tel nr 1177

Kyrkans SOS 0771800650

Nu till dina frågor. Jag tolkar din första fråga som att du undrar över barnens möjlighet att ärva gården efter din far. Reglerna som blir relevanta för att besvara denna fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Din andra fråga tolkar jag som att du undrar över din möjlighet att på förhand påverka din pappas möjlighet att få umgås med dina barn i det fall du gått bort. Reglerna som är relevanta för att besvara denna fråga återfinns i Föräldrabalken (FB).

Dina barn skulle ärva gården från din pappa

Inom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas för arvklasser och bland dessa tre finns en viss turordning.

Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du är din pappas barn räknas du som bröstarvinge och kommer få ta del av arvet först. I det fall du skulle vara avliden när din pappa går bort kommer dina barn träda i ditt ställe och har därför lika stor rätt till arvet som du skulle haft. Detta innebär att dina barn skulle ärva gården av din far, 2:1 2 st ÄB

Din pappas möjligheter att träffa dina barn

Det finns ingen lagreglerad rättighet till umgänge

Som utgångspunkt har en morförälder ingen lagreglerad rättighet att umgås med sina barnbarn. Vårdnadshavare har dock ett ansvar för att barnen så gott som möjligt ska få möjlighet att träffa personer som står barnen särskilt nära, 6:15 3 st FB. En morförälder har enligt förarbetena till lagen ansetts vara exempel på just en sådan person som står barnen nära.

Talan om umgängesrätt kan enbart väckas av socialnämnden

Det finns dock inga möjligheter för dig att nu på förhand få till umgänge mellan dina barn och din pappa. Inte heller kan din pappa väcka talan om att få träffa sina barnbarn utan det är istället socialnämnden som fattar beslut om att en sådan talan ska väckas 6:15 a 2 st FB.

Av förarbetena till lagen framgår dock att socialnämnden har anledning att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnen träffar den andra förälderns förälder. Särskilt om det tidigare funnits en nära och god relation mellan morföräldern och barnen och att det skulle påverka barnen negativt om den kontakten gick förlorad. Det din pappa hade kunnat göra i denna situation är att ta kontakt med socialnämnden och förklara läget vilket ger dem ett incitament att väcka en sådan umgänges talan.

Hur skulle rättens beslut angående din pappas umgängesrätt se ut

Vad rättens beslut skulle bli i en sådan talan kan såklart inte sägas såhär i förhand. Vid alla beslut som tas kring barn är det dock barnens bästa som ska vara avgörande, 6:2 a FB. Vad som utgör barnens bästa bedöms utifrån en mängd faktorer men barnens egna vilja är dock något som ska tas hänsyn till. Eftersom du beskriver att din pappa och dina barn har en fin relation är det högst troligt att barnens vilja att få träffa sin morfar och fortsätta påbygga deras fina relation kommer tas hänsyn till av rätten.

Mina råd

Trots att jag nu redogjort för det juridiska läget angående dina barns arv och din pappas umgängesrätt så finns det bara en sak jag vill att du ska ta med dig från detta svar. Att ta ditt liv kommer aldrig att vara din enda utväg. Det viktigaste nu är att du tar dig mod till att våga prata om din situation och söker hjälp. Jag lägger återigen en länk till sidor där sådan hjälp finns.

Mind- självmordslinjen tel nr 90101

Kvinnofridslinjen tel nr 020505050

Unizon- samlingssida för kvinnojourer över hela landet.

1177- Vårdguiden tel nr 1177

Kyrkans SOS 0771800650

Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor och jag önskar dig all lycka till i framtiden.

Mvh,

Jennifer Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)