Fråga om en hyresvärd kan uppsäga ett tidsbestämt hyresavtal i förtid (med beaktande av gällande uppsägningstid)

2021-01-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag och min familj hyr en villa, vi bor här med vår dotter på 10 år. Vi skrev ett tillsvidarekontrakt i sept. 2019, innan vi skrev på kontraktet blev vi bjudna till ägaren för ett möte så de liksom kunde lära känna oss, och höra om våra planer, vi sa det var viktigt att kontraktet var tillsvidare, och att vi ville bo kvar 3-5 år. Ägarna tyckte det lätt bra då de ville hyra ut på långtid. Och vi måste tänka på vår dotter och hennes skolgång. Så vi blev eniga om allt, men självklart på tillsvidarekontraktet skrev vi 3 månaders uppsägning. Sen nu den 28 jan kom ägaren hem till oss och sa de vill sälja huset, så de ville jag skulle skriva under på en uppsägning 3 månaders. Vi har skött om huset bra, vi har betalt hyran varje månad 16 000 kr. nu 16 500 kr. efter årsskiftet. Där har inte varit några somhelst problem. De har även nu i dec 2020 varit på en inspektion av huset, där de såg att vi verkligen har skött om huset bra, de hade inga klagomål, tvärtemot de berömde oss, för hur rent och vilka fina möbler vi hade köpt för att passa in i huset. Så vi har alltså bara bott här i 16 månader, och vi sa visserligen muntligt att vi skulle hyra i 3-5 år. Får hyresvärden verkligen göra så ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni hyr en privat villa blir lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) aktuell, såtillvida att ni ej hyr huset för fritidsändamål (1 § privatuthyrningslagen).

Uppsägningstid vid privatuthyrning

I likhet med hyreslagen (gäller vid sidan om privatuthyrningslagen och för hyresrätter) är det möjligt att avtala om annat än vad lagen stadgar om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Eftersom ni skriftligen har avtalat om en uppsägningstid om tre månader gäller denna uppsägningstid för hyresvärden (ägaren). Det är dock inte möjligt att avtala om sådant som kan vara till hyresgästens nackdel. För hyresgästen gäller en månads uppsägningstid enligt lag, oavsett vad parterna har avtalat om (3 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst alltså rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att din hyresvärd kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om 3 månader, medan du kan säga upp det till upphörande med en månads uppsägningstid. Detta gäller oberoende av vad ni har avtalat om.

Även om ni har uttryckt en vilja att hyra huset under en längre period och har avtalat om en bestämd hyrestid (muntligen), har alltid både hyresgäst och hyresvärd rätt att uppsäga hyresavtalet i förtid enligt de regler om uppsägningstid som följer av lag eller avtal. Det finns alltså inget ytterligare skydd för hyresgästen att bo kvar i bostaden. Hyresvärden har således rätt att säga upp er med tre månaders uppsägningstid vilket både lag och avtal stadgar.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?