Fråga om en fullmakt ska registreras

2016-03-16 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit en generell fullmakt med underskrift av den som ska företrädas och som är bevittnad av två personer. Ska sedan bara originalet bara finnas hos mig och tas fram vid ev. behov eller ska den dokumenteras i någon instans?Med vänlig hälsningBerit Wennberg
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Rättshandlande beträffande fullmakter regleras först och främst genom den s.k. Avtalslagen (AvtL).

Enligt AvtL 16 § föreskrivs att en skriftlig fullmakt ska innehas av den fullmäktige för att av denna vid behov kunna uppvisas för tredje man. Är det så att fullmaktsgivaren inte längre vill låta dig inneha fullmakt har denne rätt att närsomhelst återkräva fullmakten av dig för att på så sätt låta fullmaktsförhållandet upphöra.

Detta gäller för den typ av fullmakter som det inte särskilt föreskrivs att dessa måste registreras. En sådan typ av registreringsfullmakt är den s.k. prokura-fullmakten, som ingås då en näringsidkare uppdrar någon annan att sköta bolagets angelägenheter.

Vanliga fullmakter mellan fysiska personer behöver således inte vidare registreras vid någon myndighet, dock måste den alltid kunna uppvisas gentemot tredje man på begäran för att du med giltig verkan ska kunna företa rättshandlingar baserade på fullmakten.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1361)
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?
2020-10-11 Kan man ha flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?
2020-10-09 Kan man frånträda ett avtal som man inte har nytta av?

Alla besvarade frågor (85191)