Fråga om en bostadsrätt utgör samboegendom och därmed blir föremål för bodelning eller ej

FRÅGA
Jag och min fd sambo har hastigt gått isär,min fråga gäller den bostadsrätt som vi har bott i de senaste 4åren,min fd hade skaffat den ett tag innan vi träffades men pga en renovering som aldrig blivit klar så blev det inte att han bodde där själv ,vi pratade alltid om att göra ordning lgh å sälja den,vilket vi åxå påbörjade,han stod för den ekonomiska biten å jag har nog aldrig ringt runt till så många byggfirmor å mäklare å bokat möten hit och dit. Nu har lgh blivit såld å då undrar jag är 15tusen det enda som jag har rätt till,för det är det beloppet han menar att jag ska få.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För sambos gäller sambolagen. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det, vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan parterna. Ett samboförhållande upphör när sambos ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om en av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, om rätten att bo kvar i bostaden eller om sambon väcker talan om övertagande av bostad (2 § sambolagen).

Samboegendom – egendom som införskaffats för gemensamt bruk

All egendom är inte samboegendom. Sambolagen skiljer på sådan egendom som köpts för gemensamt eller privat bruk. För att egendom ska utgöra samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen).

Eftersom din sambo införskaffade bostadsrätten innan förhållandet uppstod kommer bostadsrätten inte bli föremål för bodelning eftersom den inte räknas som samboegendom (den var ej inskaffad för gemensamt bruk).

Den sambo som har bäst behov av bostaden har rätt att överta bostaden

Det finns dock en regel som säger att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, övertagandet ska vara med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt (22 § sambolagen). Denna regel gäller även om bostaden inte utgör samboegendom. Bestämmelsen syftar främst till sådana samboförhållanden där samborna har barn tillsammans, om inte gäller regeln endast om synnerliga skäl talar för ett övertagande. Detta är en tvingande skyddsregel, vilket innebär att den ej kan avtalas bort genom ett samboavtal. Av frågan framgår inte om ni har barn. Regeln tillämpas bara i undantagsfall, om det inte föreligger synnerliga skäl (högt ställt krav) har sin sambo ingen rätt att överta bostaden.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde (22 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att du, vid ett eventuellt övertagande, skulle behöva köpa bostadsrätten av din sambo.

Sammantaget gäller att bostaden ej utgör samboegendom om den införskaffades för privat bruk. Det som inte är samboegendom blir inte föremål för bodelning mellan sambos, i en sådan situation har du inte rätt till något vid en försäljning av bostadsrätten (oavsett om du har lagt ner tid och kapital), om det inte finns avtal som stadgar annat.

Med vänlig hälsning

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96509)