Fråga om ekonomisk ansvarsfrihet vid faderskap.

2016-12-22 i Faderskap
FRÅGA
Min partner som är kvinna vill ha barn, och det vill jag också med henne, men av diverse anledningar som jag här av tids- och utrymmesskäl väljer att inte utveckla, vill jag hellre donera sperma till henne via så kallad heminsemination. Jag söker viss ekonomisk ansvarsfrihet, men jag har i övrigt alla avsikter att ta hand om barnet som en riktig pappa, precis som jag gjort med mina barn sedan tidigare. Kan hon och jag som parter i hennes heminsemination förhandla fram ett juridiskt bindande avtal där jag som donator frigörs från underhållsansvar? För att beskriva läget ytterligare har jag för avsikt att ha ett stadigt förhållande med kvinnan, samt att hon har samma avsikt med mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så vill du vara far till barnet, men genom ett avtal undslippa det ekonomiska ansvaret som kommer med.

I Föräldrabalken (FB), finns regler om både faderskap men också underhåll. Om ni är gifta kommer du att bli fastställd som fader enligtFB 1kap 1§, även i det fall ni gör en så kallad heminsemination. Om inte så kan ni göra en fadeskapsbekräftelse enligt FB 1kap 4§. Om du förklaras som juridisk far till barnet så kommer du automatiskt att bli förälder och därmed också ha ett underhållsansvar enligt 7kap FB. Reglerna i föräldrabalken har sin utgångspunkt i vad som är barnets bästa och därför kan du som förälder inte avskriva dig något ekonomiskt ansvar.

Ni kan såklart komma överens er sinsemellan att det ska vara din partner som står för den ekonomiska delen för barnet, men du kan inte hänvisa till något avtal om hon plötsligt skulle vilja att du fullgör din del i det ekonomiska ansvaret.

Även om ni inte skulle vara gifta eller vilja bekräfta faderskapet i syfte att undkomma det juridiska ansvaret för din del, så har fortfarande socialtjänsten ett ansvar att utreda vem som är fader enligt FB 2kap 1§. I värsta fall kan det sluta med att faderskapet fastställs genom dom och det finns fortfarande alltid en risk att din partner pekar ut dig som fader i ett senare skede.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett sådant avtal som du föreslår inte är möjligt, eftersom det inte är förenligt med barnets bästa. En möjlighet finns att komma överens att din partner står för kostnaderna, men om hon ändrar sig så är du fortfarande tvungen att betala underhåll enligt 7kap FB.

Hoppas svaret hjälpte dig!

Rickard Essung
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (352)
2021-05-31 Tolka testamenten
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?

Alla besvarade frågor (93110)