Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

FRÅGA
Min far avled i dec 2020. Hans maka avled före honom I sept 2015. De hade inga gemensamma barn. Makan hade en dotter som avled 2018. Dottern var gift och hade ett barn. Min fråga är vem som ärver min far. Dotterns barn eller hennes make.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). När en make avlider kommer den andra maken att erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När din fars maka avled ärvde alltså din far makans kvarlåtenskap. Gemensamma barn har inte rätt att få ut varken laglott eller arvslott utan får "vänta" tills båda föräldrarna har gått bort. Särkullbarn har däremot en rätt att få ut sin arvslott direkt men kan välja att avstå till förmån för den efterlevande maken och istället få en s.k. efterarvsrätt (3 kap. 1 § ÄB, 3 kap. 9 § ÄB). Eftersom det inte finns några gemensamma barn blir den frågan inte aktuell här. Så jag förstår frågan är du och din fars makas barn (avliden 2018) båda särkullbarn.

Arvinge

En arvinge är en person som enligt lag ärver en avliden person. En arvinge kan vara en efterlevande make/registrerad partner samt den avlidnes släktingar som delas in i tre arvsklasser (2 kap. ÄB).

Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt

Efterlevande make (din far) ärvde makans kvarlåtenskap, kvarlåtenskapen blev en andel av din fars totala egendom. Denna andel ärvde din far med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att din far hade rätt att fritt bestämma över egendomen, dock med undantag att han inte fick testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att egendomen både kan minska och öka.

Det framgår inte av frågan om makans dotter avstod sin rätt till arv till förmån för efterlevande make (din far). Om hon gjorde det har dotterns barn rätt att få ut sitt efterarv efter att din far har gått bort. Om dottern däremot fick ut sitt arv när modern gick bort finns det inget arv kvar att hämta. Dotterns barn har rätt till arvet eftersom hon är arvinge till makan, dotterns make är inte arvinge till makan och har därmed inte rätt till något arv.

Du ärver din fars kvarlåtenskap

Din fars makas barn är inte en arvinge till din far, eftersom det är ett särkullbarn och ej ett gemensamt barn. Detta innebär att du är berättigad arvet från din far. Om det däremot är så som ovan, att din fars makas dotter avstod arvet till förmån för din far, är dotterns barn berättigad efterarv från makan.

Kvotdelsberäkningen

Vid en situation där makans dotter har avstått arvet till förmån för din far ska dotterns barn få ut efterarvet vid din faders bortgång. Här ska man göra en kvotdelsberäkning för att räkna ut hur stor del av din fars kvarlåtenskap som utgör makans kvarlåtenskap, och hur stor del som utgör sin fars kvarlåtenskap. Se exemplet nedan på hur en sådan beräkning kan gå till.

Exempel

När makan gick bort efterlämnade hon en egendom på två miljoner kronor. Din far hade vid denna tidpunkt en egendom på en miljon kronor. Eftersom din far ärvde makans kvarlåtenskap fick han en total egendom på tre miljoner kronor (varav två miljoner från makan).

Kvoten ser därmed ut så att 2/3 av din faders egendom härstammar från makans kvarlåtenskap. Vid din faders bortgång kommer därmed du ha rätt till arvet från din far, vilket utgör 1/3 av hans kvarlåtenskap, medan dotterns barn har rätt till 2/3 av kvarlåtenskapen som härstammar från makan. Detta gäller givetvis inte om det finns ett testamente som stadgar annat.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (971)
2021-10-28 Kan jag ärva ett skuldebrev som står i min makes namn ?
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?

Alla besvarade frågor (96616)