Fråga om efterarv

2017-06-04 i Efterarv
FRÅGA
Min pappa gick bort och då hade mamma och pappa upprättat ett testamente om att mitt ena syskon, som är särkullsbarn(pappas biologiska men inte min mammas biologiska barn), skulle vänta med sitt arv tills vår mamma gick bort. Detta gick mitt syskon med på. Hur blir det när min mamma gått bort? Vi är två helsyskon och ett halvsyskon(som skrev på testamentet när vår pappa gick bort).
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Ni (både helsyskonen och särkullsbarnet) är i detta fall efterarvingar till er far. Ni kommer ärva er far först då er mor också går bort Efterarvet från er far beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassa som den sist avlidna maken (i detta fall er mor) efterlämnar. Kvotdelen beräknas genom att den lott som er mor ärver efter er far med fri förfoganderätt delas med hela den förmögenhetsmassa som er mor lämnar. Regeln återfinns i 3 kap. 2 § 3 st. ärvdabalken (1958:637).

Om er mor t.ex. ärvt en miljon kr från er far och vid sin bortgång efterlämnar en kvarlåtenskap på två miljoner kr kommer då er efterarv från er far vara: en miljon / två miljoner = en miljon. Efterarvet, en miljon kr, ska ni tre syskon dela på i lika stora delar (om inte någon annan fördelning följer av t.ex. testamente). Resterade en miljon är er mors kvarlåtenskap som du och ditt helsyskon ska ärva. Om t.ex. er mors förmögenhet ökar respektive minskar förändras ändras efterarvet från er far därefter, det kan både öka och minska.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (789)
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?
2021-06-30 Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

Alla besvarade frågor (94159)