Fråga om efterarv

2016-07-26 i Efterarv
FRÅGA
Hej när min mor avled ärvde vi tre syskon 25% tillsammans att dela på. Hon var omgift och nya maken ärvde sin halva del (50%) och sedan hade mor skrivit att hon önskade att maken skulle sitta i orubbat bo dvs att han även skulle ärva ytterligare men iom att vi var särkullsbarn fick vi ut den minsta laglotten. Alltså ärvde maken 75% totalt. Min syster hävdar att vi kommer att ärva den delen som vi var tvungna att avstå dvs ytterligare 25%. Stämmer detta? Mors make har tre egna barn och nu undrar jag ifall de kommer att ärva honom till 100%? eller om vi faktiskt kommer att ärva 25% av honom. Mycket tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras av Ärvdabalk (ÄB). När din mor gick bort var du och dina syskon närmst att ärva henne, ni är så kallade bröstarvingar till henne. Alltså är huvudregeln att ni skulle ta hela arvet, det framgår av ÄB 2 kap. 1 §, era andelar kallas då får arvslott. Detta förhållande kan ändras genom testamente men halva arvslotten utgör s.k. laglott och går inte att testamentera bort det framgår av ÄB 7 kap. 1 §, har den ändock testamenteras bort krävs att ni påkallar jämkning av testamentet för att få ut er laglott. Ni har sex månader på er att påkalla jämkning fr. o. m. att ni fick del av testamentet. Den andra halvan går att testamentera bort och det verkar som att det har gjorts i ert fall. Alltså av 100 % av er mors tillgångar kan 50 % testamenteras bort till hennes efterlevande make och 50 % tillfalla er som er andel.

Eftersom att er mors make inte är er biologiska far så finns ingen rätt för honom att ärva er andel med fri förfoganderätt (så hade varit fallet om det vore er biologiska far och de fortfarande vore gifta). Om ni däremot avstått en del av ert arv till förmån för den efterlevande maken aktualiserar sig en rätt för er till efterarv, det framgår av ÄB 3 kap. 1, 9 och 2 §§. Som huvudregel gäller att om ni avstått 25 % som ni haft rätt till, till förmån för maken ska värdet på den andelen delas med det totala värdet på all makens egendom inklusive vad han tagit i arv enligt testamentet och ni har därefter rätt till motsvarande procent i hans kvarlåtenskap.

För att förenkla kommer en exempeluträkning. Om den efterlevande maken ägde 500 000 kr och ärvde 200 000 från er mor enl. testamente och erhöll 100 000 som ni avstod, ser uträkningen ut såhär: 100 000 / 700 000 (500 000 + 200 000) = 0,14 = 14 %. När den efterlevande maken sedan dör har han exempelvis tillgångar till ett värde om 1 miljon kronor. Då har ni rätt till 14 % av 1 000 000 = 140 000 kr.

Uträkningen är förenklad och kompliceras om den efterlevande maken exempelvis mottagit tillgångar genom arv från annan, eller minskat sitt bo genom att ge bort tillgångar eller liknande. Alltså skulle jag råda dig att ringa till oss, numret hittar du nedan, för en utförlig analys av just er situation.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att få ut ert arv är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (749)
2021-01-19 Hur vet man om någon ärvt med fri förfoganderätt eller äganderätt?
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?
2021-01-12 Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?
2021-01-05 Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?

Alla besvarade frågor (88291)