Fråga om dopingklassning beträffande SARMS

2020-10-25 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Hur ser det ut på legaliteten för SARMS 2020? Vad jag vet så går de (flesta) inte under dopninglagen då de inte är testosteron, höjer testosteronet eller tillväxthormoner och borde såvida inte gå under den lagen och är vad jag vet inte heller narkotikaklassat/hälsofarliga ämnen men de är läkemedelsklassade.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Läkemedelslagen är tillämplig på varor som kan användas på det sätt som anges i (1 § läkemedelslagen) men som inte ställts i ordning för bruksfärdigt skick för sådant ändamål. Därigenom är läkemedelslagen direkt tillämplig även på en produkt som har en hormonell påverkan på proteinsyntesen och som används för att öka prestationsförmågan. Det innebär att läkemedelslagen i sin helhet är tillämplig på substanser som regleras i dopningslagen (3 kap. 6 § läkemedelslagen). Av allmänna principer följer att läkemedelslagen ska tillämpas i den mån inte särskilda bestämmelser ges i dopingslagen. Vid lagkonkurrens mellan dopingslagen och läkemedelslagen ska det strängare straffbudet tillämpas.

Av (1 § dopingslagen andra punkten) följer att även derivat är dopingklassat. Med derivat avses en kemisk förening framställd ur en annan förening med liknande struktur och ofta också med likartad effekt. Till skillnad mot narkotika där varje enskild substans måste klassas som narkotika för att det ska vara straffbelagt, är dopningslagen något mer generellt skriven och kan i princip täcka in fler preparat utan att de är namngivna.

Nu är jag inte medveten om vad just SARMS 2020 innehåller men det är värt att notera att SARMS faller in under rubriken "andra anabola substanser" i (WADAs dopinglista). Det är därmed troligt att SARMS 2020 är dopingklassat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (957)
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?
2021-06-07 Vart ska man folkbokföra sig?
2021-06-06 Hur får jag bort någon som är felaktigt folkbokförd på min adress?
2021-06-03 Begår jag mened om jag minns fel?

Alla besvarade frågor (93124)