Fråga om domstolen/ärendes formulering och betydelse

2020-04-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vad menas med det här , personens invändning kan därmed inte lämnas utan avseende och ska därför bifallas. Fortsätt verkställighet i mål får inte ske.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

"Personens invändning" = vad person A har yrkat på, dvs velat att ett visst beslut ska tas. Detta kan exempelvis vara en förmån; man vill få någonting eller få tillåtelse för någonting. Det kan också vara något man inte får göra men man vill göra och ansöker därför om detta. Det kan också vara att man motsätter sig något; exempelvis att grannen ska sätta upp en vägg i trädgården för att få skugga på sin altan, men detta resulterar i att grannen också får skugga i sin trädgård vilket grannen inte vill ha.

"Därmed inte lämnas utan avseende" = detta betyder att domstolen/handläggare väljer att lyssna på det önskemål som person A har yrkat. Rätten/handläggaren anser att man måste ta hänsyn till den problematik och vilja som person A berättar om.

"...och ska därför bifallas" = domstolen/handläggare godkänner det som person A har yrkat på.

"Fortsätt verkställighet i mål får inte ske" = Beslutet om att bifalla/godkänna A:s yrkande resulterar i att ärendet inte kommer gå vidare. Beslutet är nu fattat och behöver inte ändras. Om A:s yrkande var att stoppa ett projekt eller liknande innebär detta att projektet ska avslutas.

Enligt mig låter det som att meningen i sin helhet syftar på att en person har velat stoppa ett pågående projekt och hört av sig till rätten/överklagat ett beslut för att personen inte vill att projektet ska genomföras. Resultatet har då blivit att projektet ej ska genomföras.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89907)