Fråga om dödsbodelägares möjlighet att begära förordnande om boutredningsman

FRÅGA
Hej!Är en av 2 dödsboägare (moder död) .Min halvsyster är besviken att inget testamente fanns och att jag är intresserad av att få min rättmätiga del .då det finns en del pengar i dödsboet så jag tyckte att vi anlitar juridisk hjälp för att sälja bostad, aktier/fonder mm så allt går rätt o riktigt till, men det vill inte hon utan hon vill sköta allt själv för det kostar för mycket (dödsboet har teckning för detta) men hon lyssnar inte och trots att jag redan gett henne allt lösöre tjatar hon om kompensation hela tiden Nu vill hon ha min fullmakt att sälja bostad,aktier/ fonder mm känner mig förtvivlad då jag vet att hon inte har någon riktigt kompetens för vad hon gör samt att hon ska "lura" till sig extra från arvet. Vill sälja av bostad mmprecis som hon men är rädd att det blir till min nackdel Kan jag tvinga henne att vi använder opartisk hjälp? har hon någon skyldighet att redovisa exakt vad som skett vid försäljning ? Kan jag anlita juridisk hjälp som ser till att hon Gör saker korrekt? Måste jag kompensera henne för något jag inte vill att hon gör? Mvh/ Mia Hofverberg
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Frågor om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB).

Vid bouppteckning av arv har varje dödsbodelägare en rätt att själv begära att en boutredningsman utses, ÄrvB 19:1. En boutredningsman har till uppgift att fastställa dödsboets tillgångar och skulder samt tillstå att arvet utgår korrekt efter det att dödsboets skulder blivit betalda.

Ett rättsligt förordnande om boutredningsman kan inte nekas eller emotsättas av någon dödsbodelägare, däremot kan rätten anse att din syster har den kompetens som krävs för att utföra bouppteckningen själv och i sådant fall förordna henne, jfr ÄktB 19:3.

Beträffande kompensation till din syster ser jag ingen anledning till varför du ska behöva kompensera henne såtillvida att ni inte är överens om att hon ska hantera boutredningen och därav ska få ersättning för detta. Eftersom det heller inte är ett nödgat åtagande, eftersom det finns andra alternativ som du dessutom förordar, ser jag heller inte att det skulle kunna anses motiverat som en s.k. väntjänst för vilken ersättning kan komma att utgå.

Behöver du hjälp om att ansöka om att en boutredningsman förordnas kan vi på Lawline hjälpa dig med detta. Du når oss enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85290)