Fråga om dödsbodelägare kan förbjuda annan dödsbodelägare att ställa frågor till dödsboets jurist

FRÅGA
Hej! Bouppteckningen är lämnad att skötas av en jurist. Det är en mamma och pappa som inte har någon bra kontakt,så juristen kommer sköta hela dödsboet. Pappan påstår att mamman inte får fråga juristen för mycket för det kostar pengar. Det finns gott om pengar i dödsboet. Får pappan bestämma det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) följer det att om inte något särskilt framgår av testamentet ska dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna gemensamt, dödsbodelägare är bl.a. arvingar till den bortgångne. Såsom i detta fall kan om alla dödsbodelägare är överens förvaltningen skötas av en jurist. Syftet med förvaltningen är utredning och avveckling av boet, ibland kan för att detta syfte ska uppnås omfattande utredning göras och åtgärder tas. Nödvändiga kostnader för dödsboets avveckling är en självklarhet men dödsbodelägarna får vid förvaltningen av dödsboet inte använda boets pengar för andra saker än ändamålet med dödsboet, dvs. dess avveckling. Din mor ska kunna bevaka sin rätt i dödsboet men som sagt för detta inte ske på bekostnad av andra dödsbodelägare. Det är ytterst dödsbodelägarna som gemensamt ansvarar för förvaltningen och de är de gemensamt som måste komma överens om kostnader.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar
Bartu Bugdayli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?