Fråga om distinktion mellan bostad och lokal samt fråga om uppsägning av ett tidsbestämt andrahandshyresavtal

2020-11-23 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag hyr i andra hand. På mitt kontrakt står det att jag hyr ett "objekt" på 25kvm. Min hyresperiod är från 01-09-20 till 31-01-21. Det står även "Detta kontrakt slutar att gälla vid hyresperiodens utgång. Båda parter har kommit överens om att hyresperioden är utan möjlighet till uppsägning från både uthyraren och hyresgästens sida"Kontraktet är påskrivet och jag bor just nu här. Jag vill tillägga att jag bor i en källare med endast ett rum och en kokvrå. Nu har jag hittat en ny lägenhet, som jag kan få flytta till 1a dec men jag vill inte ha dubbelhyra. Min fråga är, om jag på något sätt kan säga upp min bostad som jag hyr i andrahand? Är det lagligt att skriva ett kontrakt på detta vis? Att man inte under några möjligheter kan säga upp det?Tänker också att det står att jag hyr ett objekt, inte en lägenhet. Räknas det som ett rum? För jag har för mig att man får säga upp ett "rum" eller ytan när som eftersom det inte är en giltig lägenhet, har inte heller något lägenhetsnummer. Kan inte heller skriva mig på adressen enligt min hyresvärd. Är forfarande skriven hos mina föräldrar då min hyresvärd sa att det inte går...vilket låter jätteskumt? Vore tacksam för hjälp! Verkar som det är en "lokal" jag bor i....
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i den s.k. hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). En bostadslägenhet är en lägenhet som har upplåtits för att helt eller inte för en oväsentlig del användas som bostad. En lägenhet som inte är en bostadslägenhet är lokal. (12 kap. 1 § tredje stycket JB). Detta innebär att en lägenhet som används för bostadsändamål ska anses utgöra bostadslägenhet. För att en lägenhet ska utgöra en lokal ska det inte vara en bostadslägenhet, exempel på lokal är en lägenhet som används för förvärvsändamål. Eftersom ändamålet är att du ska bo i lägenheten bör den anses utgöra en bostadslägenhet.

Av frågan framgår inte om du hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand. Reglerna om uppsägningstid skiljer sig, därmed kommer jag fortsättningsvis att dela upp mitt svar i två olika delar.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en hyresrätt

Frågan regleras i hyreslagen (12 kap. JB). Som framgår av frågan har ni ett tidsbestämt avtal (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid från båda parter. Du kan alltså säga upp ditt kontrakt till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrätt

Om det är uthyrning av en bostadsrätt gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om en månad.

Sammanfattningsvis

Det "objekt" du hyr är en bostadslägenhet om du använder lägenheten för bostadsändamål. Om ni har ingått ett tidsbestämt avtal har du som hyresgäst alltid möjlighet att säga upp avtalet för upphörande tidigare än vid avtalstidens slut. Uppsägningstiden varierar beroende på om du hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand. Vid hyra av hyresrätt har du som hyresgäst en uppsägningstid om tre månader, medan uppsägningstiden är en månad vid hyra av bostadsrätt.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (669)
2021-04-13 Hur bedöms ''självständigt brukande'' gällande bostadsuthyrning?
2021-04-12 När måste jag säga upp min andrahandshyresgäst?
2021-04-10 Jag har hyrt ut min bostadsrätt - När kan jag säga upp mina hyresgäster?
2021-03-30 Beaktansvärda skäl för att hyre ut hyresrätt i andra hand

Alla besvarade frågor (91196)