Fråga om det krävs kvitto för att få skatteavdrag för förbättringsutgifter

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA
Hej!Jag och min Sambo har sålt en bostadsrätt. Vi har målat om hela lägenheten samt installerat tvättmaskin bytt inredning i badrummet.Vi saknar ni kvitton på bland annat badrumsinredning och målning. Byggvaruhuset har inte kunnat hjälpa oss med inredningskvittp och målerifirman har gått i konkurs.Ska vi ändå försöka med avdrag i deklarationen och använda före och efter - bilder om Skatteverket frågar? Vad är det för risker om vi inte kan få fram kvitton eller transaktioner? Nekas man bara eller kan man åka på böter eller liknande för oriktiga uppgifter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).

Vid försäljning av en bostadsrätt finns möjlighet att göra avdrag på skatten för vissa förbättringsutgifter. Det finns dels avdrag för grundförbättringar (ex. nybyggnad eller ändrad planlösning) och dels avdrag för reparation och underhåll (bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen). Typ av förbättringsutgift är avgörande för att ta fram ett korrekt avdrag.

Tvättmaskinen

Om det inte fanns en tvättmaskin i bostaden före renoveringen är tvättmaskinen en sådan grundförbättring som du får göra avdrag för hela utgiften (45 kap. 11 § IL). Det finns ingen tidsbegränsning här.

Bytt inredning i badrummet/målning

Denna typ av renovering omfattas av reparation och underhåll (45 kap. 12 § IL). Om du har bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen kan du få avdrag för en del av utgiften. Här gäller att avdrag endast beviljas för sådan renovering som har skett under samma år som bostaden säljs, eller något av de fem föregående åren. För att få avdrag krävs även att åtgärden medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än när ägaren själv köpte bostaden. Det är ej tillåtet att göra avdrag för inköp av verktyg, ex. penslar.

Du måste ha renoverat för minst 5000 kr per år för att vara berättigad avdrag (45 kap. 11 § IL).

Du kan begära avdrag även om du saknar kvitto

Kvitto är inte ett krav utan ett bevismedel. Om du ej har kvitto/faktura från renoveringen kan du istället uppvisa andra dokument som visar på omfattningen och tidpunkten för renoveringen. Enligt Skatteverket kan du använda dig av följande:

- foton och ritningar

- kontoutdrag eller lånehandlingar

- bygglovshandlingar

- fastighetsdeklaration

- prisstatistik

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (116)
2021-09-20 Måste man vara skriven på adressen man vill göra ROT-avdrag på?
2021-09-09 Kan dödsbo få rotavdrag?
2021-08-23 Hyra ut till min egna ideella förening
2021-07-27 Vad innebär rätten till grundförbättringsavdrag?

Alla besvarade frågor (96356)