Fråga om det går att ärva sina föräldrars skulder

FRÅGA
Min far är dansk medborgare men har levt större delen av sitt liv i Sverige. Jag är hans son och är svensk medborgare, inte dansk. Jag och min far har inte haft kontakt sedan jag var 11 år. Min far har nu avlidit i sin svenska bostad där han var folkbokförd. Han har stora skulder hos svenska Kronofogden. Jag undrar om det finns risk att jag ärver dessa skulder. VänligenChristoffer
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv med internationella förtecken kommer EU:s arvsförordning (EUAF) vara behjälplig för att utpeka tillämplig lag för arvet.

Enligt EUAF artikel 21 är huvudregeln att arvet ska fördelas enligt lagen i det land där arvlåtaren hade sitt hemvist vid sin död. Beroende på utfallet av en helhetsbedömning av bl.a. faktorer som vart arvlåtaren till mesta dels levt, arbetat eller om denne bibehållit en stark koppling till ursprungslandet att vara avgörande. Utan att vara säker kan jag ändå anse att utifrån vad du angett borde svensk lag vara tillämplig på arvet, särskilt såvitt inget testamente som föreskrivit annan lag varit för handen, jfr EUAF artikel 22.

Enligt svensk rätt ärver man aldrig skulder.

Hos Kronofogden kan du få mer information om vad som kan komma att sändas dig i form av brevväxling m.m. med anledning av din fars bortgång. En länk till sådan information hittar du här.

Behöver du hjälp att vidare och med fler omständigheter avgöra huruvida förutsättningar för tillämplighet av dansk rätt samt hur denne lyder i förevarande situation är du välkommen att vidare kontakta oss på Lawline. Detta gör du enklast genom genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (875)
2020-12-01 Ärver ett barn sin vårdnadshavare?
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?

Alla besvarade frågor (86870)