Fråga om definition av sambors gemensamma bostad samt övertaganderätt av bostad i vissa fall

Hej,

Jag har en fråga gällande sambolagen.

Sju år sen flyttade jag och min sambo till en lägenhet som på den tiden ägdes av sin mamma. Efter ungefär ett år efter flytet köpte min pojkvän lägenheten från sin mamma och vi fortsatte att bo i lägenheten. Vi förfarande bor i den lägenheten men min pojkvän bestämde att han inte vill fortsätta med våran förhållande. Min fråga är: Gäller sambolaget i den här situationen? Har jag någon rätt till lägenheten i den här situationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till par som varaktigt sammanbor i ett gemensamt hushåll blir Sambolagen (SamboL) tillämplig.

Den egendom som utgör s.k. samboegendom är enligt huvudregeln sådan egendom som samborna förvärvat för gemensam användning såvitt det inte finns förordat genom gåvobrev eller testamente att specifik egendom inte ska utgöra samboegendom, SamboL 3 §.

Som du beskriver så köptes lägenheten under tiden då ni bodde i den för, vad jag förmodar, er gemensamma användning. Härvid bör lägenheten utgöra samboegendom vilken i sådant fall ska fördelas lika er emellan i samband med separationen.

Även om lägenheten mot förmodan inte skulle anses utgöra samboegendom och din sambo tillerkänns äganderätten för bostadsrätten kan det föreligga en rätt för dig att överta den. Enligt SamboL 22 § kan den som bäst behöver bostaden och ett övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt, ha rätt att överta bostaden. Detta fordrar givetvis att du som kvarboende sambo får lån av din bank för att kunna överta eventuella kvarvarande lån – samt för att lösa ut din sambo.

Notera att rätten till övertagande preskriberas, dvs. upphör, efter ett år från separationen – alternativt 3 månader efter det att en av samborna lämnat bostaden.

Behöver du hjälp med hur du ska förfara iom en bodelning i detta fall rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”