Fråga om condictio indebiti

2016-09-17 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag fick en återbetalning av mitt gamla bostadsbolag i januari 2016 då jag "enligt bolaget" betalt en hyra för mycket. 4 månader senare i april hörde dom av sig igen och sade att jag hade en till återbetalning som skulle återbetalas. I juni 2016 hörde bolaget av sig ytterligare en gång och säger att jag fått en återbetalning som jag ej skulle haft. Enligt bolaget "en återbetalning för mycket". I juni 2016 försökte jag att prata med bolaget och sade då att jag på fullaste allvar trott att pengarna varit mina samt att pengarna är använda och finns ej kvar. Efter ytterligare 3 månader i september 2016 utan att bolaget svarat på mitt sista mail, får jag en faktura i brevlådan. Bolaget kräver att jag ska betala tillbaks. Får bolaget göra så här? Se mail-konversation nedanTack på förhandMvh André JohanssonMail från bolaget.1#2016-04-15Hej André!Efter genomgång i vår reskontra har vi noterat att du har ett överskott på 6387 kronor gällande för mycket inbetald hyra.Kontakta mig på telefon så att en återbetalning kan ske.2#2016-06-01Hej, Efter en genomgång av vår reskontra har vi upptäckt att vi felaktigt har betalat tillbaka en hyra till er två gånger.Vi betalade ut 6 387kr 2016-01-11 samt 6 387kr 2016-04-18.Vi ber er därför att återbetala 6 387kr till oss
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har fått pengar som bolaget genom en misstagsbetalning fört över till dig. När det gäller sådana situationer brukar rättsfiguren/principen condictio indebiti (lat. återställa det icke ägda) tillämpas. Principen är inte lagstadgad utan har utvecklats genom praxis. Huvudregeln enligt condictio indebiti är att återbetalning av misstagsbetalningen ska ske. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Mottagaren av betalningen kan undkomma att behöva betala tillbaka om denne var i god tro och förbrukat det uppburna beloppet eller annars inrättade sig efter utbetalningen.

God tro samt inrättat sig efter betalningen
För att undantag från huvudregeln om återbetalning ska vara aktuellt krävs som sagt god tro hos dig. Detta betyder att du i betalningsögonblicket varken insett eller borde ha insett att utbetalningen var ett misstag. Vidare ska du ha i denna tro inrättat dig efter betalningen, dvs. tagit pengarna som dina och kanske börjat spendera dem. Om lång tid har förflutit mellan betalningen och återkravet torde chanserna att bli återbetalningsskyldig mindre och mindre.

I ditt fall har bolaget kontaktat dig vid två separata tillfällen om att de skulle göra en utbetalning till dig om identiskt belopp båda gångerna. Den andra gången de kontaktade dig för att göra den andra betalningen, kan det tyckas att du borde förstått att det rörde sig om något misstag. Detta är dock inte säkert, och jag kan inte uttala mig exakt hur det kommer bedömas i ditt fall (i t.ex. en domstol).

Det som talar för att du ska få behålla pengarna är främst den långa tid som har förflutit från dess betalningen skedde till dess bolaget kategoriskt krävde tillbaka dem genom en faktura.

Sammanfattningsvis kan sägas följande. Huvudregeln vid misstagsbetalning är att återbetalning ska ske. Det finns undantag från huvudregeln. Sådant föreligger om mottagaren var i god tro, samt inrättat sig efter betalningen. Huruvida undantaget är tillämpligt i ditt fall är inte helt lätt att svara exakt på. Det som talar mot betalningsskyldighet är främst den tid som förflutit mellan misstagsbetalningen och återkravet.

Du kan således vägra att betala tillbaka om du med dessa utgångspunkter tror dig ha rätt. Om bolaget ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden kan du bestrida detta.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (764)
2021-01-19 Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?
2021-01-16 Vilken lag reglerar hur många dagar en privatperson ska ha på sig att betala en faktura!
2021-01-07 Kan man bestrida en regelrätt dröjsmålsräntefaktura?

Alla besvarade frågor (88235)