Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt

Hej

Kan 2 hyresgäster få byta bostad med varandra om er ena är en hyresrätt och den andra en bostadsrätt?

Nuvarande fastighetsägare säger nej till sådant byte, men är det rätt att de kan neka?

Vad säger lagen om det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Byte av hyresrätt kräver beaktansvärda skäl
Frågor om hyra regleras i 12 kap jordabalken (JB). Bytesrätten utgör ett undantag från utgångspunkten att inga byten får ske utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). En sådan bytesrätt föreligger endast om den utflyttande hyresgästen har behov av att byta sin lägenhet. Det krävs alltså beaktansvärda skäl för att ett byte ska kunna ske. Ett sådant beaktansvärt skäl kan vara större eller mindre lägenhet p.g.a. ändrade familjeförhållanden, kraftigt försämrad ekonomi eller att hyresgästen har fått ett arbete på annan ort.

Bytet får inte heller innebära påtaglig olägenhet för hyresvärden. Vad som kan anses med påtaglig olägenhet för hyresvärden är om exempelvis hyresgästen inte kan fullfölja sin vårdplikt, eller om otillåten ersättning har utgått vid bytet.

Om kriterierna är uppfyllda kan hyresnämnden lämna tillstånd till överlåtelsen utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 35 § JB).

Det är inte tillåtet att byta en hyresrätt mot en ägd boendeform
Om det sker ett byte mellan en hyresrätt och en bostadsrätt kommer bytet aldrig att vara tillåtet (12 kap. 35 § andra stycket p. 4 JB). Beaktansvärda skäl för bytet anses saknas om en hyresgäst vill byta från en ägd boendeform till en hyresrätt. En bostadsrätt är tillgänglig på den fria marknaden, möjligheten till byte kan inte vara nödvändig för att hyresgästen ska få bo i den tänkta byteslägenheten. Ett byte mellan en hyresrätt och en bostadsrätt kan även vara en indikator på att otillåten ersättning har utgått.

Sammanfattningsvis kan byte mellan hyresrätter vara tillåtet under vissa förutsättningar, byte mellan bostadsrätt och hyresrätt är däremot aldrig tillåtet.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”