Fråga om brott och straff för att pantsatt men ej traderad egendom saknas – olovligt förfogande?

FRÅGA
Jag har lånat ut 1 miljon kronor till en privatperson.Som pant fick jag en förteckning över dennes antikviteter - dvs att jag äger dessa.Idag finns flertalet av dessa inte längre i låntagarens hem. Tror att en del utsätts av Kronofogden och att en del sålts.Dessutom har dom som ev finns kvar sjunkit i värde.Jag vill utveckla en ny säkerhet i form av pantbrev i fastigheten låntagaren äger.Vad är rubriceringen av att han inte har kvar min säkerhet och vad är en ev straffpåföljd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Generella anmärkningar om brott för ditt fall

Det är generellt sett inte straffbart att underlåta att hindra kronofogdemyndigheten att beslagta egendom som har pantsatts till någon annan. Det rör sig t.ex. inte om förskingring enligt 10 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (förkortad BrB) eftersom din låntagare inte tog emot den pantsatta egendomen från dig.

Olovligt förfogande

Det skulle dock i vissa fall kunna röra sig om olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. För att det brottet ska föreligga krävs, i ditt fall, att någon:

1. Har egendom i sin besittning,

2. Någon annan har en säkerhetsrätt i egendomen

3. Den person som besitter egendomen berövar den andra personen hans eller hennes säkerhetsrätt, på något sätt.

4. Vidare kan det inte röra sig om någon form av förskingring, för det brottet går före olovligt förfogande.

Straffet för olovligt förfogande är böter eller fängelse i högst två år. Observera dock att de högre delarna av straffskalan i regel inte används för vanliga fall, utan sådana brukar hamna i de lägre delarna av straffskalan. Vilket straff någon får beror alltså av omständigheterna i varje enskilt fall.

Ditt fall

I ditt fall kan vi notera att din låntagare hade antikviteterna i sin besittning genom att ha dem hemma hos sig. Säkerhetsrätten tillkom dig genom pantsättningen, som jag förstår det. Värt att observera är att säkerhetsrätten tillkommer dig, i brottsstadgandets mening trots att du inte hade någon giltig panträtt. Antikviteterna överlämnades nämligen aldrig till dig, vilket krävs för att en giltig ”handpanträtt” ska uppkomma. Vid andra panträtter kan dock kraven vara annorlunda.

Det som dock kan göra det svårt för dig att hävda att det finns ett brott är kravet på att din låntagare ska ha berövat dig din säkerhetsrätt. I lagtexten krävs det att gärningsmannen ska vidta en åtgärd som leder till berövandet. I den mån det är kronofogdemyndigheten som har sålt antikviteterna går det nog inte att hävda att din låntagare har gjort något brottsligt. Om däremot din låntagare själv t.ex. sålde antikviteterna kan du dock hävda att det rör sig om olovligt förfogande. Du skulle också möjligen kunna hävda att det rör sig om olovligt förfogande för det fall att du hade krävt att din låntagare skulle lämna över antikviteterna till dig men han eller hon vägrade.

Observera dock att det finns fler faktorer som kan komplicera frågan om det faktiskt finns ett brott eller inte. Dessa faktorer inkluderar sådant som uppsåt (1 kap. 2 § första stycket BrB) och samtycke (24 kap. 7 § BrB). Vidare kan så klart bevisläget ställa till med problem. Någon närmare bedömning av det sagda kan jag dock inte göra mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.

Vill du läsa mer finns det tidigare svar på Lawline som också behandlar olovligt förfogande: "Vägrar lämna tillbaka min soffa", samt "Vem kan polisanmäla för olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande?".

Vad gäller ett eventuellt brott i ditt fall kan leda till för någon påföljd, mer exakt, kan jag inte svara på eftersom en sådan bedömning beror av omständigheterna i just ditt fall.

Sammanfattning

Möjligen skulle det i ditt fall kunna röra sig om olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med straffrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (185)
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?
2020-08-25 Är det tillåtet att slänga annans egendom?
2020-08-25 Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

Alla besvarade frågor (85571)