Fråga om brott när ex har tömt lägenheten på den andre partens saker

FRÅGA
Hej!Min son har separerat och hans ex har tömt lägenheten på allt utan hans medgivande. Är det att betrakta som stöld och kan man polisanmäla detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka brott blir aktuella?

Att ta den andre partens saker och göra sig av med dem utan tillåtelse är brottsligt. Beroende på vad din sons ex har gjort så blir olika brott aktuella. Skulle det vara så att exet har slängt ut sakerna på gatan har hon gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande (se här). Har hon slängt sakerna så har hon gjort sig skyldig till olovligt förfogande (se här). Är fallet så att hon tagit hem sakerna till sig själv har hon begått en stöld (se här). Dessa brott är något som kan polisanmälas.

Rätt till ersättning
Om det är så att sakerna inte finns kvar för att exet slängt dem eller sålt de vidare kan din son ha möjlighet att kräva sitt ex på skadestånd. Att göra sig av med någons saker utgör en sakskada och den som orsakar sådan skada antingen uppsåtligen eller vårdslöst ska ersätta skadan (se här). I detta fall går det att anta att exet har gjort sig av med sakerna uppsåtligt, alltså med flit eftersom hon vetat om vad som varit din sons saker. Genom detta har han rätt att få ersättning för sakernas värde (se här).

Han kan även begära skadestånd av exet genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Här finns vidare information om det. Tänk dock på att det både kostar pengar och tid att ta upp en process i domstol.

Särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten
Om det är så att din sons ex har tömt lägenheten på hans saker men tagit med dem till sitt nya boende kan han ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten (se här). Kronofogden kan då försöka hjälpa honom att få tillbaka sina saker. Dock måste din son kunna bevisa att sakerna är hans. Det räcker alltså inte med att din son säger att sakerna är hans utan han måste kunna styrka detta genom något form av bevis. Kvitton, vittnen, kontoutdrag etc. kan vara till hjälp (se här). På Kronofogdens hemsida finns ansökningsblanketter att fylla i och skicka in - här. Kronofogden tar ut en avgift på 300 kronor för handräckningen. I ansökan kan din son även ange att att han vill få ansökningsavgiften ersatt av sin f.d. sambo.

Sammanfattning
Din sons ex har inte haft någon rättighet i att tömma lägenheten på de saker som inte varit hennes. Det som dock kan bli problematiskt är om din son inte kan bevisa vad som varit hans. Innan han gör en polisanmälan eller ansöker om en eventuell handräckning hos kronofogden råder jag er att leta fram alla bevis som kan finnas. Har han något kvitto sparat? Bilder som visar på vad som är hans? Alla bevis är av vikt och utan bevis kan det bli svårt att kräva ersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (206)
2021-07-30 Får jag slänga saker i mitt förråd som inte tillhör mig?
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?

Alla besvarade frågor (94414)