FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte17/11/2016

Fråga om bouppteckning och arvsskiftet är korrekt

Hej.

En man har avlidit och denne äger en fastighet sedan 70-talet. Han var gift med en kvinna sedan 2009. De har inga gemensamma barn. Inget äktenskapsförord finns och inget testamente. Mannen har 3 döttrar sedan tidigare. Boutredning är gjord. Frågan är om hans fru automatiskt har rätt till 50% av det som blir kvar? Har googlat och hittat att det inte alltid är så, att få vet om detta, hittade även något om prisbasbelopp, mm. Juristen som hjälpt oss med bodelning har räknat ut följande:

1 771 569,93 kronor förs ut till bodelning.

Efterlevande makan erhåller bodelningsandel 885 784,96 kronor.

Skiftestillgångar att fördela mellan mannens arvingar, 885 784,96 ( 100 % av 885 784,96)

295 261,65/dotter

Kan detta stämma helt? Eller kan det vara så att något missats i denna uträkning?

Ärver frun 50% oavsett?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Vid en makes död sker det en bodelning, 9 kap 1 § ÄktB. Detta innebär att den avlidne makens giftorättsgods och den efterlevande makens giftorättsgods läggs samman och delas lika på, se 10 kap 1 § och 11 kap 3 § ÄktB. Giftorättsgodset är allt som inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva, testamente eller arv, 7 kap 1 och 2 §§ ÄktB.

I detta fall ska makarna alltså dela lika på 1 771 569,93 kr. Det blir, som advokaten räknat ut, 885 784,96 kr var. Makens del kallas för kvarlåtenskap och ska fördelas mellan hans arvingar. Hustruns del får hon med full äganderätt, dvs hon får göra vad hon vill med dessa pengar. Hennes del efter bodelningen är inte att anse som ett arv från maken. Det är viktigt att inte blanda ihop bodelningsprocessen och arvskiftet.

Hustrun har rätt till egendom som motsvarar 4 x basbeloppet, dvs 4 x 44 300 kr (2016). Hon har alltså rätt att få totalt 177 200 kr efter sin makes död. Eftersom hon får mer än detta belopp redan vid bodelningen, hon får ju över 885 000 kr, kommer hon inte att få ta del av makens kvarlåtenskap.

Den uträkning som juristen gjort stämmer alltså. Hustrun får 885 784,96 kr vid bodelningen. Makens 885 784,96 kr blir hans kvarlåtenskap och ska fördelas lika mellan hans tre döttrar. Hustrun ärver inget utan får sin del, dvs 50% av deras giftorättsgods, genom bodelningen. Denna del har hon full rätt till.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johanna BergvallRådgivare