Fråga om bostadsrättsförenings möjligheter att neka köpare av andelar i bostadsrätter inträde i bostadsrättsföreningen

2016-10-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Är det möjligt att sälja endast 1% (en procent) av sin bostadsrätts-lägenhet till en närstående/utomstående, eller kan bostadsrättsföreningen neka med hänsyn till vissa nivåer ex. minst 50% av bostadsrätten kan försäljas (även om det inte står med i stadgarna)? Istället för att sälja, går det att överlåta/ge bort som gåva 1% av sin lägenhet till en närstående/utomstående, eller finns det även begränsningar gällande nivåer även här?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Enligt 2 kapitlet 6 § Bostadsrättslagen kan, om inte annat framgår i bostadsrättsföreningens stadgar, en bostadsrättsförening neka en person inträde i föreningen om personen inte köpt en hel bostadsrätt utan endast köpt en andel i en bostadsrätt. Om en person eller två personer köper andelar i en bostadsrätt och om dessa personer efter köpet är makar eller sambor kan dock föreningen inte neka inträde i föreningen enbart av den anledningen att personerna endast köpt andelar i föreningen.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll