Fråga om bodelning, skulder och dess inverkan på arvskifte av avliden make

Hej! Jag är särkullbarn. Min mor dog med större skulder (kronofogden) än tillgångar. Hennes make, sedan 20 år tillbaka, har ca 600 000 i tillgångar enligt bouppteckning, hälften borde vara min mors giftorättsgods? Inga testament, och ingen enskild egendom finns. Finns någon möjlighet till arv för mig i denna situation? Är det ens lönt att driva det, eller är det bara att stänga ner ärendet? Efterlevande make har inte begärt jämnkning i boupteckningen. MVH J

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelserna som reglerar frågan om arv hittar du i ärvdabalken, som du har länk till (här). Utöver arv kommer även reglerna om bodelningen i äktenskapsbalken vara av relevans för din fråga, som du hittar länk till (här)


Bodelningen

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning förrättas mellan makarna (9 kap. 1 § ÄB). Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem, vilket normalt sett sker genom en hälftendelning av giftorättsgodset. Innan häften delningen görs ska varje makes skulder räknas av mot den makens egendom som är giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄB). Om en av makarna har mer skulder än giftorättsgods kommer den tillföra 0 kr till egendomsmassan som kommer delas på hälften, överskjutande skulder kommer således inte belasta bodelningen. Även om en av makarna inte tillföra något till bodelningen kommer ändå giftorättsgodset delas på hälften (11 kap. 3 § ÄB). Utifrån de omständigheterna som du anger i din fråga så innebär det att de 600 000 kr som finns i bouppteckningen delas på hälften, där 300 000 kr tillfaller din mamma som i förlängningen tillfaller dig som hennes bröstarvinge (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det ska dock tilläggas att om det föreligger mer skulder i dödsboet så behöver de dras av gentemot dessa 300 000 kr före din rätt till att ta arv, annars ska arvskiftet gå åter (21 kap. 4 § första stycket ärvdabalken).


Efterlevande makes rätt till arv och särkullbarn

När den avlidne var gift vid sin bortgång tillfaller personens egendom som huvudregel den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Särkullbarn har å andra sidan en rätt att få ut sitt arv från den avlidne direkt (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Arvingarna gentemot den avlidne har i dessa fall rätt till hälften av den efterlevande makens tillgångar (motsvarande hälftendelningen som sker vid bodelningen) som fördelas lika dem emellan. Finns bröstarvingar som är bröstarvingar till båda makarna, får de ta ut sitt arv vid den efterlevande makens bortgång (3 kap. 1 § ärvdabalken).


Sammanfattningsvis

Beroende på hur mycket skulder din mamma hade så kan det vara mödan värt att försöka få ut ditt arv. Det ska ju även tilläggas att din mammas make har rätt till att jämka arvet enligt 12 kap. 2 § ÄB och på så vis få ut hela sin del av deras kvarlåtenskap. Den rätten har enbart den efterlevande maken och någon som den har rätt att åberopa tills dess att bodelning sker.


Hoppas du fick svar på din fråga!


vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000