Fråga om bodelning och giftorättsgods respektive enskild egendom

2019-09-15 i Bodelning
FRÅGA
Bodelning äktenskapsskillnadHur ska man räkna när ena maken köpt "sin" bil kontant med pengar från ett gemensamt konto och den andra maken köpt "sin" bil genom pengar lånade av sina föräldrar? Inget skrivet om enskild egendom och pengarna till bilen är inte en gåva.Ska båda bilarnas värde ingå i giftorättsgodset och skulden på den ena bilen räknas av från den ena makens tillgångar?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att båda makarna ägde varsin bil vid ansökan om skilsmässa. Den ena maken hade köpt bilen med pengar från makarnas gemensamma konto medan den andra hade lånat pengar av sina föräldrar för att kunna köpa sin bil. Du undrar nu om och hur detta påverkar bodelningen mellan makarna i samband med skilsmässan.

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 9:1 ÄktB stadgas att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelar mellan dem genom en bodelning. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Den egendom som inte utgör giftorättsgods kallas enskild egendom och ska inte ingå i bodelningen. För att egendom ska utgöra enskild egendom krävs att det har föreskrivits i exempelvis ett äktenskapsförord eller ett testamente, annars är egendomen giftorättsgods. Då inga föreskrifter om enskild egendom finns utgör båda bilarna giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen. Att den ena maken lånat pengar av sina föräldrar för att kunna köpa bilen spelar ingen roll. Precis som du skriver ska därmed skulden till föräldrarna räknas av från den ena makens tillgångar.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2400)
2020-01-23 Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst
2020-01-23 Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?
2020-01-20 Hur mycket ska avräknas i bodelningen när bostadsrätt köpts till viss del med enskild egendom?
2020-01-20 Påverkar min makes skulder mig vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (76501)