Fråga om betydelse av godkännande av testamente

2016-05-14 i Testamente
FRÅGA
Vad betyderTestamentet godkännes,med undantag för yrkande av laglott och jag avstår från rätten att klandra detsamma?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Laglotten är vad en bröstarvinge (barn till den avlidne) har rätt att få ut enligt Ärvdabalken (ÄB) 7 kap 1 §. Laglotten är häften av arvslotten, dvs laglotten är hälften av vad personen skulle fått om kvarlåtenskapen fördelats enligt ärvdabalkens regler. Om ett testamente kränker laglotten så måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7 kap 3 §).

Klandertalan mot ett testamente kan väckas av arvinge och ska göras inom 6 månader (ÄB 14 kap 5 §). En klandertalan innebär att arvingen hävdar att testamentet ska förklaras ogiltigt och inte gälla, utan att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt ärvdabalkens regler istället.

Det är alltså skillnad på att begära att testamentet jämkas så att någon får ut sin laglott, och att klandra testamentet såsom ogiltigt och att det ska upphävas.

Texten i din fråga betyder alltså att den som skrivit under godkänner testamentet och dess innehåll såsom testators vilja, men yrkar på att få ut sin laglott (jämkning), men inte tänker väcka någon klandertalan för att försöka få testamentet ogiltigförklarat. Får personen ut sin laglott accepterar personen att resten av kvarlåtenskapen fördelas så som det står i testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2787)
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år
2021-02-28 Kan man testamentera gemensamt till makar?

Alla besvarade frågor (89867)