Fråga om betydelse av godkännande av testamente

Vad betyder

Testamentet godkännes,med undantag för yrkande av laglott och jag avstår från rätten att klandra detsamma?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Laglotten är vad en bröstarvinge (barn till den avlidne) har rätt att få ut enligt Ärvdabalken (ÄB) 7 kap 1 §. Laglotten är häften av arvslotten, dvs laglotten är hälften av vad personen skulle fått om kvarlåtenskapen fördelats enligt ärvdabalkens regler. Om ett testamente kränker laglotten så måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7 kap 3 §).

Klandertalan mot ett testamente kan väckas av arvinge och ska göras inom 6 månader (ÄB 14 kap 5 §). En klandertalan innebär att arvingen hävdar att testamentet ska förklaras ogiltigt och inte gälla, utan att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt ärvdabalkens regler istället.

Det är alltså skillnad på att begära att testamentet jämkas så att någon får ut sin laglott, och att klandra testamentet såsom ogiltigt och att det ska upphävas.

Texten i din fråga betyder alltså att den som skrivit under godkänner testamentet och dess innehåll såsom testators vilja, men yrkar på att få ut sin laglott (jämkning), men inte tänker väcka någon klandertalan för att försöka få testamentet ogiltigförklarat. Får personen ut sin laglott accepterar personen att resten av kvarlåtenskapen fördelas så som det står i testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning