Fråga om beslut kan tas utan båda föräldrarnas samtycke

2015-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, Jag och min sjuårige sons pappa har gemensam vårdnad, han har umgänge varannan helg. Nu har jag anmält sonen till en danskurs för barn, vilket kommer att äga rum helt utanför hans umgängestid med pappan. Pappan är dock emot detta, han ogillar dans av vaga skäl, "det är onödigt och förstör barns mentalitet" och menar att jag på grund av den gemensamma vårdnaden måste tillfråga honom om den här typen av beslut och insisterar på att jag ska avboka kursen. Finns det överhuvudtaget grund för honom att kräva detta, alltså baserat på att han är vårdnadshavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Då både du och pappan är vårdnadshavare så har ni ett delat juridiskt ansvar över ert barn. Gemensam vårdnad enligt lagens mening innebär att ni tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Detta är reglerat i Föräldrabalkens 6 kapitel 11 och 13 §§ och lagen finner du: här

Detta innebär att det i princip krävs att föräldrarna tar gemensamma beslut vid frågor som inte rör enklare och daglig omsorg. Det här kan vara en fråga som rör enklare daglig omsorg och i det fallet så kan du ensam ta beslut i frågan om beslutet inte är av ingripande betydelse för barnets framtid.

Det viktiga är att barnets bästa sätts i första hand. I det här fallet är det viktigt att din son vilja kommer till tals. Om din son vill dansa så är det även en omständighet som kan vara till din fördel i denna fråga.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (780)
2020-11-27 Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?
2020-11-26 Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?
2020-11-22 kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?
2020-11-22 Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

Alla besvarade frågor (86567)