Fråga om beskattning av bostadsrätt

2017-07-04 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej jag har en fråga om försäljning av en bostadsrätt jag fått i gåva av min mor.Mäklaren säjer att jag kommer att få 2000000 för lägenheten. Inköpspris var 560000Som min mor gav för lägenheten. Jag har ju aldrig bott i lägenheten och undrar nu vad skatten kommer att bli för mig vid försäljningen.Med vänlig hälsning,Claes Alfredsson
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om inkomstslaget "kapital"
I inkomstskattelagen (IL) hittar du de flesta regleringarna inom skatterätten, läs lagen här. Vad gäller en bostadsrätt så ska den skattas i det inkomstslag som kallas "kapital". När man ska beskatta kapital så räknar man ut en mellanskillnad mellan vad man anskaffat egendomen för samt hur mycket man fick i ersättning för den, mellanskillnaden är sedan det som är beskattningsbart, se 44 kap. 13 och 14 §§. Om du fått egendom i gåva så tar du över givarens skattemässiga situation, det betyder att du tar över din mors anskaffningsvärde på 560 000 kr, se 44 kap. 21 § IL.

Speciella regler för bostadsrätter
I 46 kap. IL regleras specialregler för hur en bostadsrätt ska beskattas. Om fastigheten är förvärvad innan år 1974 så innebär huvudregeln att man inte alls ska använda anskaffningsutgiften för bostaden. Utan istället 150% av bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets behållna förmögenhet nämnda dag (1 januari 1974). Förmögenheten ska beräknas med utgångspunkt ur taxeringsvärdet för nämna fastighet för året innan 1974. Om det skulle vara så att din mors anskaffningsvärde överstiger 150% av bostadsrättens andel. Här kan du läsa lagrummet.

Själva beskattningen
När du räknat ut din kapitalvinst på bostadsrätten, alltså det som är beskattningsbart, så ska du multiplicera vinsten med 22/30-delar och 30% av det är vad som ska gå till beskattning. Om det skulle vara så att du kan använda din mammas anskaffningsvärde på bostaden så skulle uträkningen alltså se ut på följande sätt:
2000 000 (ersättningen) - 560 000 (omkostnadsbeloppet) = 1 440 000 (kapitalvinsten). Sedan multiplicerar vi kapitalvinsten med 22/30 delar vilket blir 105 600. Det är alltså den summan som ska gå till beskattning i inkomstslaget "kapital" från bostadsrätten. Om vi säger att du inte skulle ha några andra kapitalvinster/ förluster så är det 30% av 105 600 som blir skatten.

Hoppas du inte tycket svaret var för krångligt, lycka till med allt!

Vänligen,


Elin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?