Fråga om beskattning av avyttrad fastighet med okänt anskaffningsvärde

2016-02-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej!Har sålt en obebyggd skogsfastighet, som inte har nåt anskaffningsvärde.Finns det någon regel som säger att jag kan ta upp 20% som anskaffningsvärde?Hälsnningar Lars
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande skatt besvaras i första hand genom inkomstskattelagen (IL).

När det kommer till förvärv av fastigheter har dessa endera förvärvats genom ett benefikt eller ett oneröst s.k. fång. Det förra avser vanligtvis gåva eller arv och det senare köp eller byte. Vid benefika fång utgör överlåtarens anskaffningsvärde det beräkningsbara värdet för arvs- eller gåvomottagaren, IL 44:21.

Gjordes den förevarande ägarens förvärv före år 1952 kan anskaffningsvärdet beräknas till 150 % av taxeringsvärdet samma år, enligt IL 45:28.

Mvh

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?