Fråga om besittningsskydd när man hyr ett en- eller tvåfamiljshus

2017-10-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, min dotter hyr en lägenhet i ett flerfamiljshus. Avtalet är ett standardavtal skrivet på fastighetsägarnas papper. Avtalet är inte tidsbegränsat och hon har inte skrivit på ett papper om avstående från besittningsskydd. Hon har nu sagt upp hennes och hennes 2 grannars lägenheter med anledning av att hon ska starta verksamhet i huset. Vi vet dock att hon ska lägga ut huset till försäljning. De har nu bestridit uppsägningen. Visst har hon inte rätt att säga upp dem, det är oskäligt för de blir bostadslösa.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om avtalet ingicks efter den 1 februari 2013 så är det lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) som blir tillämplig. Har avtalet ingåtts efter den 1 februari 2013 är det istället jordabalken som ska användas.

Besittningsskydd?

Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Att din dotter inte skrivit på några papper om att avstå från besittningsskydd spelar därför ingen roll eftersom besittningsskydd inte är möjligt vid privatuthyrningslagen.

Är det så att din dotter ingått avtalet före den 1 februari 2013 blir istället jordabalken tillämplig. I sådant fall gäller ett besittningsskydd och hon kan inte bli uppsagd hur som helst.

Undantag från förlängning av hyresavtalet gällande en- eller tvåfamiljshus
Det finns undantag som medför att hyresgästen kan bli uppsagd trots att denne besitter besittningsskydd. Det är om hyresavtalet avser ett en- eller tvåfamiljshus och hyresvärden har ett sådant intresse av att själv förfoga över fastigheten att hyresgästen skäligen bör flytta. Ett sådant intresse att själv förfoga över fastigheten kan till exempel vara att hyresvärden ska sälja fastigheten (se 12 kap. 46 § p 6).

Sammanfattning
Oavsett om din dotter har ett besittningsskydd eller inte i detta fall, så faller situationen in under undantagen från när det är möjligt att ändå få sitt kontrakt uppsagt. Om fastigheten ska säljas har de alltså rätt att säga upp din dotters hyreskontrakt. De måste dock ta hänsyn till att det kan ta ett tag för din dotter att hitta nytt boende, de kan alltså inte säga upp avtalet med omedelbar verkan utan den uppsägningstid som är avtalad kommer att gälla.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94628)