Fråga om beräkning av laglott

Hej

Vi håller på med en bouppteckning. Mina kusiner kommer att kräva sin laglott (vilket de har rätt till) vilket är halva deras arvslott. Det finns ett testamente där allt är testamenterat till mig utom det faktum att mina kusiner ska få en fast summa (ett sk legat har jag förstått) om 10.000 kr vardera. Deras laglott är värd mer varför de kommer begära jämkning av testamentet. Min fråga är således. Kommer de få sin laglott plus de 10.000 kr eller är det laglotten som då faller ut och inkluderar de 10.000.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Vid beräkningen av bröstarvingars (barn till den avlidnes) laglotter ska eventuella tillgångar som arvlåtaren testamenterat till bröstarvingarna räknas av mot laglotten, se 7 kapitlet 2 § Ärvdabalken. Dina kusiner har därför, mot bakgrund av testamentet, endast rätt att få ut värdet av sina respektive laglotter, d.v.s. halva deras arvslotter. De har med andra ord inte rätt att utöver sina laglotter få 10 000 kr, se 7 kapitlet 1 och 3 §§ Ärvdabalken.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000