Fråga om beräkning av laglott

2016-10-05 i Laglott
FRÅGA
HejVi håller på med en bouppteckning. Mina kusiner kommer att kräva sin laglott (vilket de har rätt till) vilket är halva deras arvslott. Det finns ett testamente där allt är testamenterat till mig utom det faktum att mina kusiner ska få en fast summa (ett sk legat har jag förstått) om 10.000 kr vardera. Deras laglott är värd mer varför de kommer begära jämkning av testamentet. Min fråga är således. Kommer de få sin laglott plus de 10.000 kr eller är det laglotten som då faller ut och inkluderar de 10.000.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Vid beräkningen av bröstarvingars (barn till den avlidnes) laglotter ska eventuella tillgångar som arvlåtaren testamenterat till bröstarvingarna räknas av mot laglotten, se 7 kapitlet 2 § Ärvdabalken. Dina kusiner har därför, mot bakgrund av testamentet, endast rätt att få ut värdet av sina respektive laglotter, d.v.s. halva deras arvslotter. De har med andra ord inte rätt att utöver sina laglotter få 10 000 kr, se 7 kapitlet 1 och 3 §§ Ärvdabalken.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88316)