Fråga om beräkning av kapitalvinstskatt på försäljning av skogsfastighet

2016-10-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejJag och min bror är håller på och sälja vår skogsfastighet, så jag undrar vad ingångsvärdet och reaskattenblir.Vår far köpte det 1945 för 2000 :-Vi var fyra syskon som ärvde detta 1984 som arv.1993 löste vi ut 2 syskon för totalt 70000:-Försäljning av skogen är beräknad till 2016-12-31 för 1200 000:-Vad blir ingångsvärdet ?Vad blir reaskatten ?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

I mitt svar på din fråga utgår jag från att skogsfastigheten är en näringsfastighet, d.v.s. jag utgår från att fastigheten inte används som privatbostad och att fastigheten inte heller vid fastighetstaxeringen är klassificerad som ett småhus, se 2 kapitlet 13 - 14 §§ Inkomstskattelagen. Slutligen utgår jag från att fastigheten ägs av dig och din bror personligen, d.v.s. jag utgår från att fastigheten inte ägs av ett av dig och din bror ägt bolag.

Svaret på din fråga:

Då din far köpte skogsfastigheten för 2 000 kr och du och dina tre syskon därefter ärvde fastigheten av honom fick ni ta över er fars ingångsvärde, d.v.s. 2 000 kr. När du och din bror därefter köpte ut era två andra syskon för 70 000 kr ökade ingångsvärdet till 70 000 kr förutsatt att ni beskattades för detta köp (det finns vissa möjligheter att behandla en fastighetsöverlåtelse som gåva trots att ersättning utgår för fastigheten. Detta förutsätter dock att ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde det år då överlåtelsen sker och att överlåtelsen var tänkt som en gåva. Om dessa krav uppfylls utlöser inte överlåtelsen någon beskattning varmed den som "får" fastigheten tar över "gåvogivarens" ingångsvärde för överlåtelsen.).

Om du och din bror inte beskattades då ni löste ut era två andra syskon kommer därför ert ingångsvärde vid beräkningen av kapitalvinstskatten (den nya termen för reavinstskatt) att vara 2 000 kr. Om ni blev beskattade då ni löste ut era två andra syskon kommer istället ert ingångsvärde att vara 70 000 kr.

Om ert ingångsvärde är 2 000 kr leder en försäljning av fastigheten till 1 200 000 kr att en kapitalvinst uppgående till 1 198 000 kr uppkommer varmed skatten på detta blir 323 460 kr (1 198 000 x 0,9 x 0,3) om fastigheten är en näringsfastighet, se 13 kapitlet 1 och 6 §§, 45 kapitlet 33 § och 65 kapitlet 7 § Inkomstskattelagen.

Om ert ingångsvärde istället är 70 000 kr leder en försäljning av fastigheten till 1 200 000 kr att en kapitalvinst uppgående till 1 130 000 kr uppkommer varmed skatten på detta blir 305 000 kr (1 130 000 x 0,9 x 0,3) om fastigheten är en näringsfastighet.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll