Fråga om begrepp

2016-11-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
är uppskov och latent samma sak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett uppskov innebär vanligen att tiden då något ska vara utfört senareläggs. Ett typexempel är uppskov vid försäljning av bostad. I ett sådant fall undandras vinsten från beskattning, för att påföras vid ett senare tillfälle (vi återkommer till detta nedan).

Att någonting är latent innebär att det är beroende av att någon eller något aktiverar detsamma. Inom skatterätten kan man tala om latenta skatteskulder. Med detta avses en försäljning som ännu inte ägt rum kommer aktualisera beskattning.

Exempel: När ett uppskov beviljas (här förutsätts att alla kriterier är uppfyllda) vid bostadsförsäljning dras vinsten från denna försäljning, för att vid kommande försäljning av den s.k. ersättningsbostaden tillföras till beskattning. Uppskovet är alltså själva tillståndet att beskatta vinsten vid ett senare tillfälle. Innan ersättningsbostaden har blivit såld kan dock denna summa betraktas som en latent skatteskuld, eftersom den är beroende av att ersättningsbostaden säljs.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll