Fråga om begäran att ta del av betygsunderlag

Har ett barn som går i grundskola och undrar om jag kan begära ut bedömningsunderlaget som finns för betygsättningen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, följer det att enskilda har rätt att ta del av allmänna handlingar. Av 2 kap. 3 § TF följer det bl.a. att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är upprättad där. Av 2 kap. 7 § TF följer det att handling anses upprättad där den skickas ut till t.ex. en beslutsmottagare eller om handlingen inte ska skickas ut anses det upprättat då den har justerats av myndigheten eller annars färdigställts. Finns ett bedömningsunderlag nerskriven t.ex. i ett dokument och har det färdigställts kan det utgöra en allmän handling. Då har du rätt att begära ut den från skolan. Även om det inte finns en sådan allmän handling utan endast t.ex. interna anteckningar kan skolan välja att lämna ut de till dig. Uppgifterna i bedömningsunderlaget borde inte omfattas av någon sekretess som leder till att uppgiften ej får lämnas ut. Du har som sagt om bedömningsunderlaget anses vara allmän endast rätt att utfå det, av 20 § första stycket andra punkten förvaltningslagen (1986:223) följer det att skolan inte har en motiveringsskyldighet och behöver således inte motivera betygsättningen, inget hindrar skolan dock från att göra det.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo