Fråga om bedrägeri/trolöshet mot huvudman

En provanställd säljare i mitt bolag har genom att utge felaktiga uppgifter förmått ett antal kunder att förskottsbetala varan man köpt/beställt. Betalningen har gått till säljarens eget konto i stället för till bolagets. Vilken brottsrubricering skulle detta vara?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det verkar vara fråga om dels bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken och dels trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § brottsbalken. Straffskalan är liknande för båda brotten och troligtvis aktualiseras brottet trolöshet mot huvudman eftersom det anknyter till anställningsförhållandet medan brottet bedrägeri är allmänt formulerad och är ämnat fånga in fler situationer.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”