Fråga om bedrägeri/trolöshet mot huvudman

FRÅGA
En provanställd säljare i mitt bolag har genom att utge felaktiga uppgifter förmått ett antal kunder att förskottsbetala varan man köpt/beställt. Betalningen har gått till säljarens eget konto i stället för till bolagets. Vilken brottsrubricering skulle detta vara?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det verkar vara fråga om dels bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken och dels trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § brottsbalken. Straffskalan är liknande för båda brotten och troligtvis aktualiseras brottet trolöshet mot huvudman eftersom det anknyter till anställningsförhållandet medan brottet bedrägeri är allmänt formulerad och är ämnat fånga in fler situationer.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (176)
2020-05-25 Hör olovligt förfogande under allmänt åtal?
2020-05-19 Trolöshet mot huvudman
2020-05-18 Begränsade möjligheter att polisanmäla förskingring m.m mot anhörig
2020-04-22 Vilket straff får man vid förskingring?

Alla besvarade frågor (80714)