Fråga om barnbarns rätt till arv och jämkning av gåva

2015-06-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Jag undrar vad som gäller angående arvsrätt/arvslott.Fakta:Min farfar avled i slutet av Mars efter en tids sjukdom, kvar lämnar han maka och två barn samt min far som avled för 12 år sedan.Vad jag förstår så blir då jag och min bror arvingar istället för far.Nu fick vi reda på vid bouppdelningen att han i slutet av januari har överlåtit alla sina fastigheter (nästan allt i värde som finns kvar idag, finns i dessa fastigheter) i gåvobrev till sina kvarlevande söner och jag och min bror inte fick något. I mina ögon så borde det likställas med förskott av arv (men juristen sa att det var inskrivet att det inte skulle ses som det)Vad gäller, kan de göra oss helt lottlösa?Om värdet uppskattades i dessa fastigheter till 6 miljoner, borde inte vi få något av detta??Tacksam för svar då juristen körde över oss helt...
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Lag som reglerar arvsrätt är ärvdabalken (ÄB).

Av 2 kap. 1 § ÄB följer att det är arvlåtarens avkomlingar som ärver den avlidna. Med avkomlingar avses den avlidnas barn, barnbarn osv. De avkomlingar som i det enskilda fallet har rätt att ärva kallas för bröstarvingar. Om barnet till arvlåtaren är dött ärver dennes barn, dvs barnbarnen till arvlåtaren, i dennes ställe.

Som bröstarvinge har man minst rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). I detta fall, då arvlåtaren har tre barn innebär det att arvslotten för var och en utgörs av 1/3 medan laglotten för var och en utgörs av 1/6.

Av din fråga ovan framgår att det har skett en gåva till två av din farfars söner innan hans död. Av 7 kap. 4 § 1 st. ÄB följer att om arvlåtaren givit bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syfte är att likställa med testamente ska den bortgivna egendomen återbäras. Om det inte ska ske ska ersättning istället utgå.

Vidare krävs att man påkallar jämkning av gåva enligt 7 kap. 4 § 2 st. ÄB inom ett år från det att bouppteckningen avslutats. Gåvotagarna måste då återbära den del av gåvan som inskränkt på annans laglott eller utge ersättning som motsvarar detta värde.

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Du och din bror träder in i er avlidna fars ställe och är således bröstarvingar. Er fars laglott motsvarar 1/6 av kvarlåtenskapen (arvet), vilket innebär att du och din bror åtminstone har rätt till 1/6. Ni kan inte göras lottlösa. I fall fastigheterna getts bort under sådana omständigheterna att det kan likställas med ett testamente, kan du och din bror påkalla jämkning av gåva. I sådana fall ska laglotten beräknas på så sätt att arvlåtarens kvarlåtenskap ökas med gåvornas värde. Därefter beräknas laglotten på vanligt sätt. Laglotten utgör hälften av arvslotten, vilket konstaterats ovan. Om kvarlåtenskapen i sin helhet då skulle vara värd runt 6 miljoner som du angett, skulle det innebära att du och din bror har rätt till en miljon tillsammans.

Vad som inte ska glömmas bort är att om arvlåtaren var gift vid sin bortgång har dennes efterlevande make rätt att ärva den avlidna före makarnas gemensamma barn, barnbarn osv. Men maken ärver endast med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB), inte med full äganderätt, eftersom kvarlåtenskapen senare ska ärvas av barn, barnbarn osv. I ert fall innebär det att eftersom er farfar var gift ärver hon hela kvarlåtenskapen men då endast med fri förfoganderätt. När även hon avlidit tillfaller arvet barn och barnbarn.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att reda ut huruvida ni kan göra jämkning av gåva gällande eller inte, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawlne samarbetar med. Du kan boka tid en tid direkt via http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att detta svar gett dig viss vägledning och hjälp.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81730)