Fråga om avtals giltighet beroende på vem det tecknas med.

2017-06-30 i Bolag
FRÅGA
Om jag har skrivit på ett leasingsavtal med ett företag som ägs av en person som har AB, och sen denna person avlider och en son tar över företaget, gäller fortfarande avtalet? Eller måste nästa ägare skriva nya avtal?
SVAR

Hej, Välkommen till Lawline och tack för din fråga!

Nu framgår det inte klart av omständigheterna om du har tecknat ett avtal med mannens aktiebolag eller om du tecknat ett avtal med mannen som råkar äga ett aktiebolag. För eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person så kan det som sådant ha avtalsskyldigheter och du har rätt att stämma aktiebolaget i en domstol för att få ut din rätt enligt avtalet, oavsett vem som för närvarande äger aktiebolaget.

Skulle det vara så att du har tecknat ett avtal med mannen själv så binder det själva dödsboet. Skulle mannen då ha givit sitt aktiebolag till sin son innan han dött och på så sätt gjort sig av med alla sina tillgångar kan det vara svårt för dig att kräva ut någon rätt, inte för att du inte skulle ha rätt till det, utan istället på grund av att dödsboet skulle vara så tomt att inget skulle gå att ta därifrån.

Det är alltså mycket säkrare att teckna avtalet med aktiebolaget som också enligt aktiebolagslagen har en skyldighet att ha en viss mängd aktiekapital som säkerhet, som det då inte får göra sig av med efter att ha tecknat avtalet med dig och som också kan återvinnas ifall ägarna skulle gjort sig av med det på ett otillbörligt sätt.

Jag hoppas det här var svar på din fråga, skulle jag ha missuppfattat något eller om du skulle ha fler frågor är du välkommen att ställa fler frågor till Lawline.

Med vänlig hälsning

Björn Gunnarsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?