Fråga om avtal om egendom som kan vara föremål för åtgärder hos Kronofogdemyndigheten

2016-03-14 i Övriga brott
FRÅGA
HejVi har ett avtal om överlåtelse av aktier pga att ena parten inte kan ha aktierna för den har skulder hos kronofogden, när skulderna är lösta ska parten få köpa tillbaka aktierna. Är det giltigt om man missat skriva företagets namn och org nr. Personnummer och aktienr finns med och det hänvisas till en revers som ska lösas där org nr finns. Det finns även aktiebok som visar tidigare ägandet och en bolagsstämma som visar tidigare ägandet, påskrivet av båda ägarna. Avtalet är bevittnat av parternas fru/sambo.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar förutsättningarna för aktieöverlåtelsen samt det faktum att aktierna tidigare har innehavts av den som nu är föremål för åtgärder hos Kronofogdemyndigheten så kan dessa handlingar utgöra en brottslig handling.

I Brottsbalken 11 kap 1 § föreskrivs att den som när han endera är, eller det föreligger påtaglig fara för att denne ska hamna, på obestånd genom gåva eller liknande åtgärder avhänder sig egendom av betydande värde gör sig skyldig till oredlighet mot borgenär. Även försök och medhjälp till denna typ av förfaranden är kriminaliserat, jfr BrB 11:6 och 23:4.

Skulle förfarandet vara brottsligt kan påpekas att ett avtal som innefattar ett olagligt avtalsvillkor utgör ett s.k. pactum turpe, vilka rättsordningen inte erkänner verkan varvid avtalet i sig inte bör vinna giltighet som sådant.

Även om avtalet skulle vara giltigt och den som har skulder hos kronofogdemyndigheten blir ansökt i konkurs kan egendom som avhänts på detta sätt komma att återvinnas, jfr Konkurslagen 4:5.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86940)