Fråga om avstängning från gymnasiet på grund av för lite närvaro

Kan man bli avstängd från gymnasiet för att man har för lite närvaro

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avstängning från en frivillig skolform som gymnasiet kan ske i de fyra olika situationer som behandlas i 5:17 skollagen. Huvudmannen får enligt denna paragraf besluta om avstängning om:

-Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse eller kunskaper,

-Eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,

-Eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörs person för kränkande behandling, eller

-Elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Detta innebär att endast för lite närvaro inte kan leda till avstängning från gymnasiet. Vid för mycket ogiltig frånvaro kan dock personen i fråga bli av med sitt studiebidrag från CSN.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo