Fråga om avstängning från gymnasiet på grund av för lite närvaro

FRÅGA
Kan man bli avstängd från gymnasiet för att man har för lite närvaro
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avstängning från en frivillig skolform som gymnasiet kan ske i de fyra olika situationer som behandlas i 5:17 skollagen. Huvudmannen får enligt denna paragraf besluta om avstängning om:

-Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse eller kunskaper,

-Eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,

-Eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörs person för kränkande behandling, eller

-Elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Detta innebär att endast för lite närvaro inte kan leda till avstängning från gymnasiet. Vid för mycket ogiltig frånvaro kan dock personen i fråga bli av med sitt studiebidrag från CSN.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (218)
2019-05-23 Kan man med fullmakt skicka annan än vårdnadshavare på barns utvecklingssamtal?
2019-05-20 Får en lärare omhänderta en elevs mobiltelefon?
2019-05-10 Har man rätt att lämna en lektion om läraren är sen?
2019-05-06 Hur fungerar den geografiska placeringen av elever i kommunala skolor?

Alla besvarade frågor (69214)