Fråga om avstängning från gymnasiet på grund av för lite närvaro

FRÅGA
Kan man bli avstängd från gymnasiet för att man har för lite närvaro
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avstängning från en frivillig skolform som gymnasiet kan ske i de fyra olika situationer som behandlas i 5:17 skollagen. Huvudmannen får enligt denna paragraf besluta om avstängning om:

-Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse eller kunskaper,

-Eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,

-Eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörs person för kränkande behandling, eller

-Elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Detta innebär att endast för lite närvaro inte kan leda till avstängning från gymnasiet. Vid för mycket ogiltig frånvaro kan dock personen i fråga bli av med sitt studiebidrag från CSN.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (204)
2019-03-24 Inspelning av telefonsamtal mellan vårdnadshavare och lärare utan samtycke?
2019-03-19 Samla in elevers mobiltelefoner vid skolans start och sedan lämna tillbaka de vid skolans slut
2019-03-18 Skolan utredningsskyldighet m.m.
2019-03-15 Trakasserier vid folkhögskola

Alla besvarade frågor (67073)