Fråga om att få ut förskott på arv.

Min syster är god man åt vår mor som bor på ett dementboende kan jag då få ut förskott på arv.

Lawline svarar

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

God man
I föräldrabalkens 11e kap. Läs det här. Finns de regler som reglerar en god mans rätt att teckna avtal åt den man är god man åt. När man har en god man så förlorar man inte sin rättshandlingsförmåga utan den gode mannen behöver oftast ett samtycke för att teckna avtal åt den hen är god man åt. Ofta så är det ganska preciserat i avtalet om vad en god man får teckna avtal och förbindelser om, detta kallas befogenheter.

Förskott på arv
Om förskott på arv regleras i Ärvdabalkens 6e kap. Läs det här. Om man fått en gåva av sin förälder under dennes livstid så kan det komma att räknas som förskott på arv. Om du vill ha förskott på arv så kan du inte annat än att fråga din förälder samt dennes gode man (din syster), beroende på vilka befogenheter hon har, om du kan få ett förskott på arv.

Lycka till med allt!

Vänligen,

Elin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning