Fråga om att få ta del av handlingar.

FRÅGA
Hej! jag vill ha ett duplikat av ett beslut/bedömning från en myndighet i Sverige. 1)Kan jag begära att få den via e-post? Eller kan de hänvisa till att bedömningen som gjordes inte har en signatur eller loggan på myndigheten inte finns med? Mvh Nina
SVAR

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att få ut dokument
I Sverige har vi en grundlagstiftad rätt att ta del av allmänna handlingar, det är en del av "offentlighetsprincipen". Det finns en del krav på en handling för att den ska kallas "allmän". Den ska vara:
1. Bärare av information,
2. Inkommen och förvarad eller upprättad och förvarad hos en myndighet,
3. Sedan får den inte vara omfattad av sekretess.
Samtliga lagrum hittar du i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen, du kan läsa den här.

Beslutet du vill ta del av
Vad gäller ett beslut/ bedömning så förutsätter jag att den är upprättad hos myndigheten, alltså skriven hos myndigheten. Det betyder att den anses upprättad när den expedierats, ett beslut/ bedömning har expedierats när den meddelats till den personen som beslutet berör. Det betyder alltså att om det beslut som du vill ta del av har expedierats så har du rätt att ta del av det, så länge det inte omfattas av sekretess. Myndigheten har rätt att ta ut en avgift för att du ska få ta del av handlingen, avgiften måste motsvara självkostnadspris.

Lycka till!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (366)
2021-08-28 Kan man ta bort uppgifter om belastningsregister från Mrkoll?
2021-08-27 Vill veta om en person har körkort?
2021-08-27 Meddelas part i mål när dom begärts ut?
2021-08-26 Är en inkomstdeklaration en allmän handling?

Alla besvarade frågor (95767)