Fråga om att avbryta ingånget avtal vid dröjsmål

FRÅGA
Vi har efter att ha fått tillskickat oss ett anbud 170612 på att flytta kakelugn och renovera skorsten. 170705 hade vi mejlkontakt med kakelugnsmakaren där jag ställde kompletterande frågor om innehållet i anbudet så att inga missförstånd skulle uppstå.Vi skrev på och skickade in anbudet 170721, detta informerades i ett mejl till kakelugnsmakaren. Vi fick inget svar på detta mejl.Sedan har jag under upprepade tillfällen under sommaren och hösten försökt nå kakelugnsmakaren för att komma överens om när arbetet ska påbörjas, jag har ringt på mobil och företagsnummer och lämnat ett flertal meddelanden utan att han har återkommit.171004 där jag påtalade att jag hade ringt honom utan framgång, inget svar på mejlet.171020 mejlade jag igen och informerade honom om att vi inte längre önskade anlita hans firma i och med att han inte hade hört av sig171023 svarade kakelugnsmakaren, ursäkta dröjsmålet, vi kan börja på torsdag eller fredadSå till frågan: kan jag bryta avtalet? jag har skrivit på men kakelugnsmakaren har inte skrivit påMvhAnnicka
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det anbud ni fick 170612 var det anbud ni accepterade, så ingick ni avtalet i och med accepten ni skickade in 170721. Att det finns ett avtal bekräftas ju även av kakelugnmakarens svar 171023. Som jag förstår din beskrivning utgör den största delen av köpet tjänster (att flytta och renovera), och inte material. Jag tolkar det även som att du är en privatperson och kakelugnsmakaren en näringsidkare. Det är av relevans då olika lagar blir tillämpliga. Är situationen som ovan så blir konsumenttjänstlagen tillämplig.

Hävning av köpet är en av påföljderna som räknas upp vid dröjsmål. Detta kräver dock att dröjsmålet beror på någon omständighet hos näringsidkaren och inte att det är konsumenten som gjort att arbetet inte har utförts. Det verkar inte som att ni har bestämt en tid om när arbetet ska utföras och då står det i konsumenttjänstlagen 3 § att arbetet ska utföras inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning, alltså hur lång tid det brukar ta för ett företag att flytta en kakelugn och renovera en skorsten.

I 25 § räknas de påföljder som blir tillämpliga vid dröjsmål upp. Du är intresserad av att häva avtalet så jag går rakt på den påföljden. Det som krävs för att konsumenten ska få häva avtalet på grund av dröjsmål är att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för denne, 29 §. Den väsentliga betydelsen ska bedömas ur konsumentens synvinkel. Tyvärr är det inte helt klar vad "väsentlig betydelse" innebär rent konkret och det kan variera från fall till fall. Dröjsmålets längd är i vart fall något som absolut skulle kunna vara "av väsentlig betydelse". Ett dröjsmål på omkring fem månader bör kunna utgöra en sådan grund.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?