Fråga om återbetalningsskyldighet vid förskott på arv

2018-09-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Om ett eller två syskon har fått förskott på arv men det tredje ingenting och sedan vid arvskiftet inte finns något att ärva i form av kapital/egendom av värde.Får inte det tredje syskonet någonting i så fall?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

I mitt svar utgår jag från att det rör sig om tre bröstarvingar. Vidare utgår jag från att det är förskott på arv och inte gåvor. (Huvudregeln för bröstarvingar att en gåva ska anses vara ett förskott på arv, om inte givaren uttryckligen uppgivit att gåvan inte ska vara förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalk))

Huvudregeln är att även om en arvinge fått ett förskott som överstiger arvslotten så behöver denne inte återbetala något. Undantag föreligger dock om förskottet medför att en annan arvinge inte får ut sin laglott. Laglotten är det man har rätt till enligt lag och utgör hälften av arvslotten (är man 3 syskon och det finns 300 000 i kvarlåtenskap är arvslotten 100 00 och laglotten 50 000) (se 7 kap. 1 § ärvdabalk).

Detta är dock under förutsättning att syftet med gåvan är att likställa med testamente. En gåva är att likställa med testamente om gåvan antyder att den bortgångne börjat planera för sitt frånfälle. Man tittar t. ex på om gåvan skett kort inpå dödsfallet och om det framstår som ett sätt att fördela kvarlåtenskapen (se 7 kap. 4 § ärvdabalk).

Föreligger sådana omständigheter som beskrivits ovan kan arvinge 1 och arvinge 2 bli skyldiga att utge en del till arvinge 3 så att dennes laglott inte kränks. Det är alltså inte så att arvinge 3 inte får någonting alls för det fall att ovan nämnda omständigheter föreligger.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (961)
2019-04-16 När räknas det som förskott på arv?
2019-04-11 Ska fastigheten räknas som förskott på arv?
2019-04-08 Kan försäljning till underpris betraktas som förskott på arv?
2019-04-08 Kan jag ha ett villkor om förskott på arv i ett gåvobrev?

Alla besvarade frågor (67936)