Fråga om arvsskatt

2017-03-14 i Arvsskatt
FRÅGA
Undrar om man behöver betala skatt, om vår förälder beslutar att ge oss huset i arv i förskott.Han lever alltså nu. Men vill sälja och dela arvet när han är vid liv./K
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid utgången av år 2004 avskaffades arvsskatten och gåvoskatten genom Lag om upphävande av lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Idag är således arv och gåvor skattefria vilket framgår av 8 kap 2 § inkomstskattelagen, här.

Om er förälder väljer att ge er ett förskott på ert arv kommer detta inte att beskattas, om förskottet istället har karaktären av en gåva så är inte heller den skattepliktig enligt ovan nämnda bestämmelse. Dock är en eventuell vinst vid försäljningen av huset skattepliktig enligt vanlig ordning. Vid försäljning av en fastighet så kan det uppstå en kapitalförlust eller en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap 13-14 §§ IL, här, och skattesatsen på kapitalinkomsterna är 30 procent vilket står att finna i 65 kap 7 § IL, här.

Sammanfattningsvis, arvet eller gåvan är skattefri medan en vinst som görs vid försäljningen av fastigheten är skattepliktig. Ni behöver således inte betala någon skatt för arvet men er förälder kommer att bli beskattad på den vinst hen gör vid försäljningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar


Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (116)
2021-07-08 Arv och beskattning
2021-05-30 Blir ett kusinbarn beskattad på grund av arv på en del av fastighet?
2021-05-05 Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?
2021-04-26 Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?

Alla besvarade frågor (94603)