Fråga om arvsförhållandet rörande ensamägd fastighet i samboförhållande

Jag bor tillsamans med min sambo i ett hus som jag äger till 100%.Vi delar på lånekostnaden alltså 50% står på honom av lånen. Om han dör har då hans barn någon laglig rätt till huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på frågan om din sambos barn har någon rätt till huset ni bor i om han avlider är till en början beroende av om huset ska betraktas som samboegendom. När ett samboförhållande upphör är det nämligen endast samboegendomen som ska fördelas genom en bodelning, om någon av samborna begär det, enligt 8 § sambolagen . Samboegendom utgörs enligt 3 § nämnda lag av sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att denna egendom förvärvats för gemensam användning.

Om ni förvärvade bostaden för gemensam användning, utgör huset samboegendom, och bostadens värde efter skuldtäckning skulle då bli föremål för en likadelning vid en bodelning, enligt 13 och 14 § § sambolagen. I sin tur innebär detta i en sådan situation att din sambo kommer få halva nettovärdet av bostaden på sin lott, som sedermera blir föremål för arv. Det ska dock tilläggas att om din sambo avlider, så tillkommer rätten att begära bodelning endast dig enligt 18 § sambolagen, vilket alltså betyder att du kan undvika en bodelning och en efterföljande likadelning av husets nettovärde.

Om du istället ägde bostaden redan innan ni inledde ert samboförhållade, utgör bostaden inte samboegendom och kommer därmed inte heller att ingå i en bodelning. Din sambos barn kan alltså inte heller i en sådan situation göra några anspråk på värdet av huset.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att hans barn inte har någon laglig rätt till huset, med undantag för om du skulle begära bodelning vid den händelse att din sambo avlider, och huset vidare utgör samboegendom.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Om inte är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning