Fråga om arvsfördelning när det finns barn såväl i som före ett äktenskap i vilket den ena maken gått bort

En kvinna fick ett barn och gifte sedan om sig och fick två barn till. Hennes man (far till de två yngsta barnen) dog för några år sedan och jag gissar att kvinnan fick/ärvde allt. Nu vad händer när kvinnan dör?

Hur delas arvet mellan kvinnans tre barn (varav två är barn till mannen hon "ärvde)?

Med vänlig hälsning, Lotta

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

När det kommer till arv är det Ärvdabalken (ÄrvB) som utgör tillämplig lagstiftning.

I händelse av en makes bortgång är huvudregeln som du uppmärksammat att dennes eventuella make har arvsrätt för hela kvarlåtenskapen, ÄrvB 3:1. Vid bortgången kommer en bodelning att genomföras. Denna kommer att gå till på motsvarande sätt som om det hade varit en skilsmässa. I denna fördelas de båda makarnas egendomar varvid den avlidnes slutliga lott kommer att utgöra dennes arvsmassa. Denna arvsmassa kommer sedan att kvoteras i relation till hela den efterlevandes egendomsmassa varvid att man räknar att den egendomsmassa som härrör från arvsmassan av den kvarlevande kommer att innehas med s.k. fri förfoganderätt.

Med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt får använda och bruka egendomsmassan men att den är inskränkt såtillvida att den efterlevande maken inte kan testamentera bort eller vårdslöst minska densamma under sin livstid, jfr ÄrvB 3:3. Eventuell förkovran, dv.s ökning och avkastning till följd av den egendom som innehafts med fri förfoganderätt, kommer senare att tilläggas den kvot som härrör från den först avlidne maken, jfr ÄrvB 3:4.

När den efterlevande maken senare avlider kommer dennes arvsmassa, med avräkning för eventuell minskning eller tillägg för eventuell förkovran, att kvoteras enligt den kvot som beräknades i samband med bodelningen från den först avlidne maken. Härvid kommer två arvsmassor att tillskapas, en som kommer att delas ut till den först avlidne makens arvingar i och en som kommer att delas ut till den senare makens arvingar.

Per ditt exempel innebär det att kvinnans barn kommer att ärva en bröstarvingslott efter sin mor, dvs. 1/3 av den del som utgör hennes arvsmassa. Medan de andra barnen kommer att ärva hälften var av kvarlåtenskapen efter sin far och 1/3 av densamma efter sin mor.

Notera att ovan är vad som gäller såtillvida att mannen inte skrivit något testamente.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”