Fråga om arv och gåvor

2019-10-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag är enda barnet och min mor har aldrig varit gift. Nu vill hon ge mina vuxna barn större delen av sina ekonomiska tillgångar vilket således innebär att det inte kommer finnas så värst mycket kvar för mig att ärva när den dagen kommer.Jag antar att det väl inte går att göra något åt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör arv får vi titta i Ärvdabalken (ÄB) för svar.

Enligt 2 kap. 1§ ÄB är det arvlåtarens barn som i första hand har rätt till arvet. I detta fall är det således du som har rätt att ärva efter din mamma. Dina barn har i sin tur rätt att ärva dig, varpå de i praktiken kan sägas ärva både dig och din mor.

Jag tolkar det som att din mor har tänkt ge dina barn tillgångar medan hon är i livet. Detta kan betraktas som förskott på arv som regleras i 6 kap. 1 § ÄB. I bestämmelsen stadgas att när det kommer till gåvor som riktar sig till andra arvtagare än arvlåtarens barn, tex. till barnbarn, så är utgångspunkten att sådana gåvor inte ska avräknas som förskott på arv. Arvlåtaren, din mamma, kan dock skriva att så ska vara fallet i ett s.k. gåvobrev. Huruvida så sker påverkar inte hur mycket du får ärva i slutändan. Tyvärr finns det således inget du kan göra åt den saken mer än att kanske tala med din mor om detta.

Om det dock är så att din mamma har tänkt att barnen ska få ta del av tillgångarna först vid hennes bortgång måste hon ha upprättat ett testamente som stadgar hennes vilja. Du har dock alltid rätt att få ut din laglott. Laglotten utgör halva arvslotten enligt 7 kap. 1§ ÄB.

Om vi utgår från att de tillgångar din mamma lämnar efter sig uppnår ett värde på 100 000 kr (efter diverse utgifter) utgör denna summa din arvslott. Som jag skrev ovan kan din mamma testamentera bort sitt arv om så önskas. Dock har du alltid rätt att utfå din laglott, som i exemplet skulle uppgå till 100 000/2, dvs. 50 000 kr.

För att få ut laglotten är det viktigt att du påkallar jämkning i testamentet i enlighet med 7 kap. 3§ ÄB. Detta måste ske inom 6 månader från det att du delgivits testamentet.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1073)
2020-02-11 Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?
2020-02-11 Förskott på arv
2020-02-06 Fastighetsgåva som förskott på arv
2020-02-04 Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (77210)