Fråga om arv

2020-09-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min pappa har gått bort, när min mamma går bort hur blir det med hennes bostadrätt när hon äger 100 %, vem får ärva den jag eller min bror? Hur blir det med hennes pengar hon har i kontot, vem kommer ärva de? Är det bra att hon skaffar testamente för mig och min bror eller kommer vi bara automatisk ärva 50, 50 %. Min mamma och pappa har ett bolån som dem delar, kommer mamman att få betala 100 % eller bara 50 %? Kommer banken tvinga henne att betala hela summan av lånet eller göra en avbetalning som de hade innan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser i ärvdabalken

När er mamma går bort kommer du och din bror vara hennes närmaste arvingar eftersom ni tillhör första arvsklassen (bröstarvingar) (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Av andra stycket framgår att barnen ärver lika mycket. Om du eller din bror inte längre är vid liv vid er mammas bortgång träder detta barns avkomlingar i sin avlidna förälders ställe (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken).

Vidare gäller att du och din bror har rätt till åtminstone hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen och alltså utgör dennes laglott. Låt säga att lägenheten är värd 1 000 000 kr och resterande tillgångar 500 000 kr. Om inget testamente finns ska du och din bror dela på 1 500 000 kr, dvs. 750 000 kr vardera (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Om det däremot skulle visa sig att er mamma skrivit ett testamente som lämnar all kvarlåtenskap till någon utomstående måste du och din bror påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken) för att ni ska ha rätt att få ut era laglotten, som är hälften av arvslotten, det vill säga 50/2 = 25 procent. Då kan du och din bror erhålla 375 000 kr vardera.

Angående bolån hos bank

Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet eller bostadsrätt måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98505)