Fråga om ansökan om uppehållstillstånd när sökande befinner sig i Sverige

2015-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är ihop med en kille från Uzbekistan som jag kände när jag var 10-12 år gammal men vi har inte träffats sedan dess i verkligheten utan vi har kontakt med varandra via internet och telefon. Nu är jag över 20 år och vi planerar att gifta oss nu i sommar när han kommer till Sverige med visum. Min fråga är:Kan han söka uppehållstillstånd på webben, som anknytning till mig som make efter att vi har gift oss medan han stannar i Sverige även om visumet går ut? Jag har hört om folk som stannat i Sverige under hela väntetiden och hämtat ut UT-kortet utan att någon lyft på ett ögonbryn. Jag har permanent uppehållstånd sedan 2007.
SVAR

Hej och tack för din fråga

Huvudregeln är att den som vill bo med någon i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller det land där personen har tillstånd att bo. Tillståndet ska vara klart innan inresa till Sverige. Uppehållstillstånd kan beviljas utan att personen behöver lämna Sverige ett annat uppehållstillstånd innehas (arbetstillstånd, studieuppehållstilstånd, nordisk medborgare etc.

Personer som befinner dig i Sverige med ett visum eller ett tillfälligt tillstånd för besök kan normalt endast få ett tillstånd för förlängt besök, inte för att bosätta dig i Sverige.

I utlänningslag (2005:716)(UtlL) regleras rätten för bland annat uppehållstillstånd. I 5 kap 3 § UtlL anges under vilka förutsättningar uppehållstillstånd beviljas på grund av anknytning.

I 3 § stadgas att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Vidare anges i 5 kap 18 § st.1 UtlL att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

I 5 kap 18 § st. 2 anges de undantag från huvudregeln bland annat att de som angavs inledningsvis i svaret.

I 5 kap 19 § framfår att en ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av ett pågående besök eller någon annan tidsbegränsad vistelse här i landet får bifallas trots att utlänningen vistas i Sverige, om det finns vägande skäl för förlängning av vistelsetiden. Men då är det enbart förlängning av vistelsetid och således inte uppehållstillstånd p.g.a anknytning till maka/make eller sambo.

Som svar på din fråga så är huvudregeln att din make måste befinna sig utanför Sverige innan ni ansöker om uppehållstillstånd.

Mer information finns på http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll