Fråga om ändring av (juridisk) status som förälder till barn

2016-12-05 i Faderskap
FRÅGA
Undrar hur/om jag kan skriva av mej lättast som fader då jag inte träffar pojken (10år) och han kom till via lånade sperma på Storkkliniken -Köpenhamn.Vi var gifta vid tillfället det skedde.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Då du, såsom jag förstått din situation, registrerat dig som far till barnet eller på annat sätt juridiskt erkänt barnet som ditt eget i samband med födseln och därmed givit ditt samtycke till att juridiskt utgöra far till barnet finns det ingen annan möjlighet för dig att juridiskt sluta att vara far till barnet än att barnet adopteras bort.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88087)